“วัคซีนไฟเซอร์” ถึงมือ นร. แล้ว 4.5 ล้านโดส มั่นใจ ฉีดทันเปิดเทอม

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผย มอบ “วัคซีนไฟเซอร์” ให้สถานศึกษาแล้ว 4.5 ล้านโดส  พร้อมฉีดให้นักเรียนทันก่อนเปิดภาคเรียนวันที่ เดือนพฤศจิกายน 64 

วันนี้ 19 ตุลาคม 2564 นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า การฉีดวัคซีน เป็นอีกเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด ซึ่งกรมควบคุมโรคพร้อมให้การสนับสนุนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ในกลุ่มนักเรียน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ขึ้นทะเบียน และอนุมัติให้ใช้ “วัคซีนไฟเซอร์” ในเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไปได้

โดยกำหนดให้บริการฉีดวัคซีนผ่านสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ได้แก่ โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดรัฐบาลและเอกชน สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนพระปริยัติธรรม สถาบันการศึกษาปอเนาะ เป็นต้น

จากข้อมูลการสำรวจของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศในวันที่ 14 ตุลาคม 2564 มีนักเรียนแสดงความประสงค์ต้องการฉีดวัคซีน จำนวน 4.07 ล้านคน กรมควบคุมโรคได้ส่งมอบ”วัคซีนไฟเซอร์” สำหรับฉีดเข็มที่ 1 ในนักเรียน นักศึกษาที่มีอายุ 12-17 ปี ให้กับสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ครบตามแผนการจัดสรร รวมถึงสนับสนุนวัคซีนให้กับประชาชนในพื้นที่ระบาดจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 3 ลอต รวม 4.5 ล้านโดส

โดยลอตที่ 1 จำนวน 1.9 ล้านโดส (ส่งถึงพื้นที่แล้ว)  ลอตSLOTXOที่ 2 จำนวน 1.5 ล้านโดส (ส่งถึงพื้นที่แล้ว)  และลอตที่ 3 จำนวน 1.1 ล้านโดส (อยู่ระหว่างการจัดส่ง)

นายแพทย์โอภาส กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอให้สถานศึกษาและโรงพยาบาลที่จะนัดนักเรียนมาฉีดวัคซีน ให้กำหนดวันนัดหลังจากที่จุดบริการฉีดได้รับวัคซีนแล้ว เพื่อป้องการคลาดเคลื่อน  ทั้งนี้ การฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ให้กับนักเรียนทั่วประเทศนั้น  กระทรวงสาธารณสุขจะเร่งดำเนินการในระยะต่อไป โดยจะฉีดห่างจากเข็มแรกประมาณ 3-4 สัปดาห์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความปลอดภัย

อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันส่วนบุคคลขั้นสูงสุดแบบครอบจักรวาลพร้อมๆกันด้วย เป็นต้นว่า ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือ เว้นระยะห่าง ฯลฯ จะทำให้การปกป้องคุ้มครองควบคุมโรคเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*