ศบค.ห่วงชายแดนใต้ โควิดพุ่ง 23% ตายสูง

ตอนวันที่ 18 เดือนตุลาคม 2564 พญ.สุมนี วัชรสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เป็นผู้แทน ศบค.แถลงเหตุการณ์ประจำวัน ว่า วันนี้เมืองไทยมีผู้ติดเชื้อโรค 10,111 ราย เสียชีวิต 63 ราย ภาพรวม กทม. และปริมณฑลการติดเชื้อลดลง สัดส่วนเหลือ 16% ถือว่าทิศทางลดลงชัดเจน ต่างจังหวัดลดลงช้าๆ สัดส่วน 61% ส่วนชายแดนใต้ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากสัปดาห์ที่แล้วัดส่วนประมาณ 16-17% วันนี้เพิ่มเป็น 23% ขณะที่ผู้เสียชีวิตจากภาคใต้รวมกันสูงสุด คือ 21 ราย มาจากนครศรีธรรมราช 8 ราย ภูเก็ต 3 ราย ประจวบคีรีขันธ์ 3 ราย สุราษฎร์ธานี 2 ราย นราธิวาส 2 ราย ยะลา 1 ราย ชุมพร 1 ราย และสตูล 1 ราย

สำหรับ 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด ครึ่งหนึ่งมาจากภาคใต้ คือ ยะลา 756 ราย นครศรีธรรมราช 615 ราย สงขลา 579 ราย ปัตตานี 502 ราย และนราธิวาส 466 ราย เมื่อวิเคราะห์การติดเชื้อในจังหวัดที่ติดเชื้อรายใหม่G2GBETสูงสุด ภาคใต้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. ถึงกลาง ต.ค. พบว่าปัจจัยเสี่ยงมาจากสถานบันเทิง เรือนจำ โรงงาน ผู้มีอาการมาจากพื้นที่เสี่ยง และผู้ติดเชื้อจากประเทศเพื่อนบ้านทำให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อในนราธิวาส ยะลา และปัตตานี

ทั้งนี้ นายกฯ ได้ตั้งศูนย์บูรณาการแก้ไขปัญหาโควิด-19 ในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ คือ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา หรือ ศบค.ส่วนหน้า ซึ่งเริ่มมีผลบังคับใช้แล้ว จะส่งผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคลงไปสอบสวนโรคเพิ่มเติม

ส่วนคลัสเตอร์อื่นๆ ใน 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุดที่ให้ความสำคัญและเฝ้าระวังต่อเนื่อง คือ คัลสเตอร์แคมป์ก่อสร้างจังหวัดจันทบุรี จังหวัดระยอง สหกรณ์กองทุนสวนยาง จังหวัดชลบุรี รวมทั้งล้งผลไม้พบได้มากที่จังหวัดจันทบุรี คลัสเตอร์งานฌาปนกิจศพเจอหลายจังหวัด ยกตัวอย่างเช่น จังหวัดลำพูน จังหวัดขอนแก่น จังหวัดเลย จังหวัดสระแก้ว รวมทั้งจังหวัดกาญจนบุรี

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*