ศบค.เผย เด็กวัย 1 เดือนติดโควิดดับ

ช่วงวันที่ 23 เดือนตุลาคม64 ศูนย์บริหารเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. รายงานเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ทุกวัน โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยรายใหม่ 9,742 ราย แบ่งเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 9,121ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 546 ราย จากเรือนจำ 70 ราย และผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 5 ราย รวมยอดผู้ป่วยสะสม 1,841,131 ราย อยู่อันดับที่ 24 ของโลก

ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 74 ราย / ยอดสะสม 18,699 ราย เป็นชาย 40 ราย หญิง 34 ราย อายุระหว่าง 1 เดือน -98 ปี เป็นชาวไทย 72 รายเมียนมา 1 ราย ไม่ระบุ 1 ราย โดย อายุ 60 ปี ขึ้นไป 53 ราย อายุต่ำกว่า 60 ปี มีโรคเรื้อรัง 18 ราย ไม่มีประวัติโรคเรื้อรัง 2 ราย เป็นเด็ก อายุ 1 เดือน 1ราย จ.เชียงราย โดย ปัจจัยเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรค ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน HPL โรคไต โรคอ้วน ติดเตียง ส่วนปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ติดเชื้อในพื้นที่ คนรู้จัก ครอบครัว อาศัยในพื้นที่ระบาด และอาชีพเสี่ยง

ผู้ป่วยรักษาหายเพิ่มขึ้น10,182 ราย ยอดสะสม 1,720,629 ราย เหลือผู้ป่วยรักษาอยู่ 101,803 ราย ในจำนวนนี้มีอาการหนัก2,452ราย และG2GBETต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ 560 ราย

ยอดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนตั้งแต่ประเทศไทยเริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 เมื่อวันที่ 28 ก.พ.64 จนถึง 22 ตค.64 พบว่า มียอดฉีดวัคซีนสะสมแล้ว 69,923,540โดส แยกเป็น เข็มที่ 1 จำนวน 39,708,520 ราย และเข็มที่ 2 จำนวน 28,106,044 ราย เข็มที่ 3 จำนวน 2,108,976 ราย เฉพาะวันที่ 22 ตค. 64 ฉีดวัคซีนยอดรวม 706,378 ราย

จํานวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ วันนี้ 10 จังหวัดอันดับแรก 1.กรุงเทพมหานคร 935 ราย 2.จังหวัดสงขลา 695 ราย 3.นครศรีธรรมราช 660 ราย 4.จังหวัดปัตตานี 512 ราย 5.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 445 ราย 6.จังหวัดยะลา 434 ราย 7.จังหวัดชลบุรี 373 ราย 8.จังหวัดเชียงใหม่ 356 ราย 9.จังหวัดสมุทรปราการ 312 ราย แล้วก็ 10.สุราษฎร์ 253 ราย

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*