ศูนย์วิจัยข้าวอุบลฯ ชูเทคโนโลยีพัฒนางานวิจัยด้านข้าวช่วยเกษตรกร

ศูนย์วิจัยข้าวอุบลฯ ชูเทคโนโลยีพัฒนางานวิจัยด้านข้าวช่วยเกษตรกร

เกษตร เดินหน้าพัฒนาการค้นคว้าวิจัยด้านข้าวให้กับเกษตรกร เพื่อผลิตข้าวให้ตามมาตรฐาน พร้อมชักชวนเด็กนักเรียน นิสิต แล้วก็ผู้พอใจทั่วๆไป เข้าศึกษาเล่าเรียนหาความรู้ทางด้านวิชาการด้านข้าว

 

ช่วงวันที่ 22 เดือนกันยายน 64 นายอนุชาติ คชสถิตย์ ผู้อำนวยการหน่วยงานวิจัยข้าวจังหวัดอุบลราชธานี พูดว่า หน่วยงานวิจัยข้าวจังหวัดอุบลราชธานี กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว เป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ริเริ่มตั้งขึ้นเมื่อปี 2511 เป็นหน่วยงานวิจัยข้าวหลักในภาคอีสานตอนล่างของเมืองไทย 

 

ก่อตั้งเพื่อทำการศึกษาเรียนรู้ด้านข้าวตามที่มีความสำคัญในการรบการศึกษาเรียนรู้ของกรมการข้าว และก็ที่มีความสำคัญในการรบชาติ และปรับปรุงงานศึกษาค้นคว้าและทำการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาในเขตแดน ดำเนินงานศึกษาค้นคว้ารวมทั้งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ถ่ายทอดเทคโนโลยีผลการวิจัย และเป็นศูนย์บริการให้กับเกษตรกรในเขตพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ติดต่อประสานงานวิชาการกับหน่วยงานอื่นๆ

 

อีกทั้งข้างในและก็ด้านนอกกรมการข้าว รวมทั้งความร่วมแรงร่วมใจระหว่างชาติ งานโครงงานสาเหตุจากความคิด รวมทั้งแผนการตามแนวทางของกระทรวงเกษตรฯ

 

โดยมีพื้นที่รับผิดชอบ 2 จังหวัด คือ อำนาจเจริญ และมุกดาหาร ได้แก่ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และโครงการพัฒนาเกษตรปราชญ์เปรื่อง มีเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชาวนาและองค์กรชาวนาเป็นหลัก

 

ปัจจุบันนี้รับผิดชอบการวิจัยเรื่องข้าวและก็เมล็ดพืชเมืองหนาวในภาคอีสาน 17 จังหวัด มีสถานีทดสอบข้าวในเครือข่าย 4 ที่ ยกตัวอย่างเช่น 1.สถานีทดสอบข้าวขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 2.สถานีทดสอบข้าวชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 3.สถานีทดสอบข้าวพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดจังหวัดโคราช และก็ 4.สถานีทดสอบข้าวจังหวัดสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ถัดมาปี 2534 ได้มีการตั้งขึ้นสถานีทดสอบข้าวแล้วก็เมล็ดพืชเมืองหนาวโพนวิสัย อำเภอโพนวิสัย จังหวัดจังหวัดหนองคาย เป็นสถานีโครงข่ายแห่งที่ 5

 

“เราสร้างงานวิจัยเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบ และยังเปิดโอกาสให้เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป สามารถเข้ามาศึกษาหาความรู้ทางวิชาการด้านข้าว เป้าหมายสำคัญคือนำองค์กรสู่ระดับสากล และยกระดับองค์กรให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติในการดำเนินงานวิจัยด้านข้าว โดยความร่วมมือกับหน่วยงานวิจัยและหน่วยงานทางการศึกษาของต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีบริการจัดการองค์กรแบบมีส่วนร่วมและมีระบบที่ทันสมัย เป็นต้นแบบของศูนย์วิจัยหรือหน่วยงานระดับประเทศ พร้อมมุ่งมั่นพัฒนางานวิจัยด้านข้าวให้กับเกษตรกร โดยใช้เทคโนโลยีด้านงานวิจัยที่ทันสมัยครบวงจรให้กับเกษตรกรนาแปลงใหญ่และเกษตรกรในความดูแล สู่การพัฒนาข้าวที่ได้คุณภาพมาตรฐาน เป็นที่ต้องการของตลาดและผู้บริโภค” นายอนุชาติ กล่าว.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*