สทน. จับมือ วศ. ใช้เทคโนฯ นิวเคลียร์พัฒนางาน ผลิตชุดป้องกันรังสี

สทน. จับมือ วศ. ใช้เทคโนฯ นิวเคลียร์พัฒนางาน ผลิตชุดป้องกันรังสี

สทน. จับมือ วศ. ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์พัฒนางานด้านวัสดุศาสตร์ ผลิตชุดคุ้มครองป้องกันรังสีจากยางธรรมชาติแล้วก็สิ่งของสำหรับอวกาศ

 

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 64 สถาบันเทคโนโลยีปรมาณูแห่งชาติ (องค์การมหาชน) รวมทั้งกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้จัดพิธีการลงชื่อบันทึกกติกาความร่วมแรงร่วมมือเพื่อผลิตชุดป้องกันรังสีจากยางธรรมชาติ การนำเทคโนโลยีนิวเคลียร์ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาด้านต่างๆเป็นต้นว่า ขั้นตอนการเคลือบผิวชั้นนอกของดาวเทียมที่โคจรอยู่ในชั้นอวกาศใกล้โลก และก็การพัฒนาสูตรยางคอมขว้างวด์ (Rubber Compound) เพื่อมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ พิธีลงนามจัดขึ้นในห้องอัครเมธี ชั้น 6 ตึกตั้ว ลพานุกรม ผู้ร่วมพิธีการมี รศ.ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีปรมาณูแห่งชาติ (องค์การมหาชน) นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ PGSLOT

 

รศ.ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า ความร่วมมือระหว่างสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. กับกรมวิทยาศาสตร์บริการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเทคโนโลยีนิวเคลียร์มาเพื่อช่วยสนับสนุนการวิจัยพัฒนาด้านเทคโนโลยี งานวิจัยด้านวัสดุศาสตร์ และวัสดุสำหรับอวกาศ การสร้างผลิตภัณฑ์ และหรือนวัตกรรมการนำไปใช้ประโยชน์ภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนดำเนินการถ่ายทอด แลกเปลี่ยน และพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่บุคลากรซึ่งกันและกัน ซึ่งจะเป็นก้าวย่างสำคัญท่ีจะช่วยยกระดับภาคอุตสาหกรรมของไทยให้มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและมีความเข้มแข็งมากขึ้น เช่น การผลิตชุดป้องกันรังสีจากยางธรรมชาติ สำหรับนำไปใช้ป้องกันรังสีจากการปฏิบัติงานทางรังสี หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากรังสี การพัฒนากระบวนการเคลือบผิว ที่สามารถนำไปใช้ปกป้องผิวชั้นนอกของดาวเทียมที่โคจรในชั้นอวกาศใกล้โลกโดยวิธีการพลาสมา และงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

การพัฒนาสูตรยางคอมปาวด์ (Rubber Compound) โดยขั้นตอนวัลคาไนซ์ด้วยลำอิเล็คตรอนด้วยแนวทางฉายรังสีเพื่อมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น สำหรับขอบเขตความร่วมแรงร่วมมือ กรมวิทยาศาสตร์บริการจะรับผิดชอบสำหรับการตระเตรียมสิ่งของหรือสินค้าที่ใช้ในงานศึกษาทำการค้นคว้าและทำการวิจัย และก็ทดลองทรัพย์สินด้านกายภาพรวมทั้งทางเคมีของอุปกรณ์หรือสินค้าที่ทำการค้นคว้า สทน.จะรับผิดชอบการทดลองโภคทรัพย์ทางรังสีรวมทั้งทำงานที่เกี่ยวเนื่องในงานด้านปรมาณู แล้วก็ทั้งสองฝ่ายด้วยกันวิเคราะห์สมรรถนะการใช้แรงงานของอุปกรณ์ หรือสินค้าที่ได้จากงานศึกษาเรียนรู้ในสภาพการณ์การใช้แรงงานจริง ความร่วมแรงร่วมใจในคราวนี้ นอกเหนือจากการที่จะเป็นการช่วยเหลือการศึกษาเรียนรู้วิจัยรวมทั้งปรับปรุงงานศึกษาค้นคว้าและการวิจัยด้านสิ่งของหรือผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการสร้างผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรม ยังเป็นการสร้างโครงข่ายความร่วมแรงร่วมใจต่อยอดแผนการวิจัยต่างๆอีกด้วย สำหรับงบประมาณการปฏิบัติงานทั้งสองฝ่ายจะใช้งบประมาณของแต่ละหน่วยงานตามขอบเขตความร่วมแรงร่วมใจ บันทึกกติกาความร่วมแรงร่วมใจฉบับนี้มีระบุช่วงเวลา 3 ปี. XOSLOT

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*