อยุธยาประกาศเขตภัยพิบัติน้ำท่วมปี 64

ช่วงวันที่ 30 เดือนตุลาคม 64 นายวีระชัย นาคนพคุณ ข้าหลวงประจำจังหวัด จังหวัดอยุธยา ได้ประกาศเขตให้ความให้การช่วยเหลือ ผู้เผชิญภัยความฉิบหายกรณีเร่งด่วน ชนิดน้ำท่วม ในปี 2564 แล้ว รวมทั้งในรูปภาพรวม จำนวน 14 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเสนา บางบาล ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา บางไทร บางปะอิน บางปะหัน มหาราช บางซ้าย ลาดบัวหลวง ท่าเรือ ภาชี นครหลวง และอำเภอบ้านแพรก รวม 132 ตำบล , 800 หมู่บ้าน คิดเป็น 55,367 ครัวเรือน รวมทั้งมีวัดที่ได้รับผลกระทบ 112 วัด และมัสยิด 10 แห่ง ซึ่งเขตการปกครองของจังหวัดนั้นมีรวม 16 อำเภอ โดยอำเภอที่ไม่ได้รับผบกระทบจากน้ำท่วมปี 2564 คือ อ.อุทัย และ อ.วังน้อย สำหรับตัวเลขSLOTXOความเสียหายและผลกระทบนั้น ยังไม่ได้สรุปปิดยอด แต่คงมีการสำรวจเพื่อขึ้นทะเบียนตามจริงในทุก ๆ วัน

ทั้งนี้ จังหวัดฯ และทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันให้ความช่วยเหลือและมอบถุงยังชีพ ให้กับประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยครบทุหลังคาเรือนแล้ว โดยแจกไปกว่า 74,716 ชุด ยิ่งไปกว่านี้ยังสีถุงเลี้ยงชีพจากหน่วยงาน กรุ๊ปสาธารณกุศล กรุ๊ปจิตสมัครใจ มูลนิธิ หน่วยงานภาคเอกชนต่างๆอีกปริมาณมาที่ ได้นำสิ่งขอมาแบ่งเองถึงชุมชนที่ถูกน้ำหลากทั้งยัง 14 อำเภอ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*