อุทยานกุยบุรี เติมน้ำ-ปรับปรุงแปลงหญ้า เพิ่มความสมบูรณ์แหล่งอาหารสัตว์ป่า ลดการเผชิญหน้า คน-ช้าง

อุทยานกุยบุรี เติมน้ำ-ปรับปรุงแปลงหญ้า เพิ่มความสมบูรณ์แหล่งอาหารสัตว์ป่า ลดการเผชิญหน้า คน-ช้าง

คีรีขันธ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติกิบลิ จ.ประจวบคีรี เติมน้ำและให้อาหารสัตว์ป่า ช้างป่า วัวกระทิง และกระทิงแดงเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง ในช่วงเวลานี้ ยังคงสร้างแหล่งอาหารสำหรับเล่นเกมเพื่อลดความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านและช้างป่า

เมื่อวันที่ 9 กันยายน ผู้อำนวยการอุทยานแห่งชาติกุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุพร ฝนพันธ์ ประกาศว่าอุทยานแห่งชาติกุยบุรีกำลังทำงานร่วมกับกองทุนสัตว์ป่าโลก (WWF Thailand) เพื่อปรับปรุงแหล่งน้ำ แหล่งอาหารสัตว์ป่าเป็นแหล่งอาหารหลักสำหรับช้างป่า วัวกระทิง และกระทิงแดง PGSLOT

เพื่อให้พื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ พร้อมทั้งเติมน้ำในบ่อน้ำธรรมชาติ เพื่อแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่ ไม่ให้ขยายวงกว้างออกไป และป้องกันไม่ให้สัตว์ป่าออกมาสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้าน และไม่ย้ายถิ่นไปอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการถูกล่า

นางสุพร กล่าวอีกว่า สำหรับป่ากุยบุรีเป็นผืนป่าอนุรักษ์ที่มีความหลากหลายทางระบบนิเวศ และชีวภาพ แหล่งรวมพันธุ์ไม้หายาก และถิ่นอาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นช้าง กระทิงวัวแดง เสือโคร่ง สมเสร็จ สัตว์ป่าอยู่อย่างสมบูรณ์มาเป็นร้อยปี ที่ผ่านมาเคยเกิดปัญหาขัดแย้งกันระหว่างคนกับช้างป่า คนไปบุกรุกที่ช้าง ช้างเข้ากัดกินพืชไร่ ทำให้ช้างป่าถูกฆ่าตายไปหลายตัว

ความทราบถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   จึงทรงโปรดให้ป่าไม้ที่นายทุนมอบให้รัฐบาล “อนุรักษ์และฟื้นฟูโครงการอนุรักษ์ป่าไม้แห่งชาติ Kibli ภายใต้โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูความชื้นป่าไม้หลวงเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าทุกชนิดและให้เกียรติมนุษย์และช้างในเดือนกรกฎาคม ข้าพเจ้าได้กล่าวสุนทรพจน์เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2542

“ช้างป่าควรอยู่ในป่า เพียงแต่ต้องสร้างแหล่งอาหารใหักับช้างเพียงพอ การปฏิบัติต้องไปสร้างแหล่งอาหารในป่าเป็นแปลงเล็กๆ และกระจาย กรณีช้างออกมาที่ชายป่าต้องให้ความปลอดภัยกับช้าง..”

หลังจากนั้นตั้วแต่ปี 2542 อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จึงได้มีการสร้างแหล่งอาหารให้กับสัตว์ป่าต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน XOSLOT

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*