เข้มชายแดนตะวันตก! ทหารพราน35ซีล‘แม่ระมาด-ท่าสองยาง’

26 ต.ค. 2564 ทีมเฉพาะกิจกรมหน่วยสอดแนมที่ 35 ยังคงทำหน้าที่อย่างมาก เพื่อขัดขวางการลอบเข้าเมืองไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ด้วยการลาดตระเวนทั้งยังทางบก ทางเรือในพื้นที่ตะวันตกตายด้านดินแดน จังหวัดตาก ระยะทางหลายร้อยกิโลเมตร ตลอด 24 ชั่วโมง มีการจัดชุดปฏิบัติการออกลาดตระเวนเพิ่มความเข้มงวดบริเวณเขตรอยต่อระหว่างฐานปฏิบัติการตามแนวชายแดนในหน่วยขึ้นตรงที่ประจำการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ อ.แม่ระมาด และ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก เพื่อเป็นการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 , การสกัดกั้นการลักลอบค้าอาวุธสงคราม , ยาเสพติด และสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆ โดยได้ขอความร่วมมือกับชาวบ้านในพื้นที่ร่วมเป็นหูเป็นตาในการแจ้งเบาะแสหากพบเห็นการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดอีกด้วย

ทั้งนี้ “พื้นที่เฝ้าระวัง” ก่อนถึงแนวชายแดนไทย-เมียนมา ด้าน จ.ตาก หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 ใช้กลไกการสร้างการรับรู้ การสร้างความเข้าใจในการบังคับใช้กฎหมายของไทยในการลักลอบเข้าเมือง และขอความร่วมมือให้เข้าตามช่องทางที่ถูกต้อง รวมถึงใช้กลไกหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนประสานXOSLOTข้อมูลกลุ่มขบวนการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย โดยประสานปฏิบัติกับหน่วยประสานงานประจำพื้นที่

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 ไม่เพียงแต่จะทำหน้าที่สกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย ป้องกันการนำเชื้อไวรัส โควิด-19 เข้าประเทศตามพันธกิจจัดระเบียบชายแดน รวมไปถึงการสกัดยาเสพติด ทั้งยาบ้า ไอซ์ สิ่งผิดกฎหมาย และอาชญากรรมต่างๆที่มีความร้ายแรงไม่แพ้กัน ช่วงเวลาเดียวกัน ยังจำต้องคงไว้ซึ่งการดูแลรักษาอำนาจอธิปไตยตามแนวชายแดน แล้วก็ช่วยเหลือสามัญชนที่เผชิญภัยภัยพิบัติให้ครอบคลุมทุกมิติ ตามสรรพกำลังรวมทั้งยุทโธปกรณ์ทั้งหมดที่มี

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*