“เงินอุดหนุนบุตร” ผู้ปกครองอย่าลืมเช็ค วันนี้มีเงินเข้าอีก 600 บาท

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงปรับปรุงสังคมรวมทั้งความมั่นคงยั่งยืนของคนเรา (พม.)  โพสต์เนื้อความผ่านเฟซบุ๊ก “นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการปรับปรุงสังคมฯ” โดยเจาะจงเนื้อความ ว่า เงินสมทบเด็ก หรือ เงินสนับสนุนลูกรอบเดือนต.ค. 2564 ออกวันศุกร์ที่ ต.ค. 2564
ในอัตรา 600 บาท เข้าบัญชีผู้ปกครอง
โดยในครั้งนี้SLOTXOจำนวนผู้มีสิทธิส่งเบิกทั้งหมด 2,310,662 ราย จำนวนเงิน 1,467,944,000 บาท

1.เข้าสู่เว็บไซต์ “ระบบตรวจสอบสถานะสิทธิ”
2.กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน
3. กรอกเลขประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิด
4.ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ
5.กดค้นหาข้อมูล

หรือสามารถติดต่อมาและสอบถามข้อมูลได้ที่ ศูนย์ดำเนินการโครงงานเงินสมทบเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร. 0-2651-6534 / 0-2651-6920 / 0-2651-6902 / 0-2255-5850 ถึง ต่อ 121, 122, 123 ,147, 152
หรือโทรสายด่วน พม. 1300

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*