“เฉลิมชัย” ไฟเขียวงบกองทุนฯ 200 ล้าน พัฒนาเกษตรมั่งคั่ง ยั่งยืน

"เฉลิมชัย" ไฟเขียวงบกองทุนฯ 200 ล้าน พัฒนาเกษตรมั่งคั่ง ยั่งยืน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอนุมัติเงินกองทุนปฏิวัติที่ดิน ปีงบประมาณ 2565 รวม 200 ล้าน หวังปรับปรุงคุณภาพชีวิตเกษตรกรในเขตเปลี่ยนแปลงมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

 

ช่วงวันที่ 23 เดือนกันยายน64 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการเกษตรและก็สหกรณ์ เป็นประธานสัมมนาคณะกรรมการปรับปรุงที่ดินเพื่อทำการเกษตร (คปก.) ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบสัมมนาระยะไกล Application: Zoomในห้องที่ใช้ในการประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ห้องสำหรับประชุมจำลอง อัตนโถ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนหนทางราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร และก็ห้องสำหรับประชุมที่ทำการการปรับปรุงที่ดินจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งห้องประชุมได้พินิจพิเคราะห์อนุญาตการใช้ผลดีและก็อนุมัติงบประมาณกองทุนฯ ปีงบประมาณ พุทธศักราช2565 วงเงินรวมกว่า 200 ล้านบาท PGSLOT

 

นายเฉลิมชัย กล่าวว่า สำหรับโครงการที่ได้รับการอนุมัติเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจาก คปก. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 นี้ มีมูลค่ากว่า 200 ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน คือ โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตร โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชน โครงการศูนย์บริการประชาชนในเขตปฏิรูปที่ดิน โครงการจัดที่ดินชุมชนแปลงที่อยู่อาศัยของเกษตรกร โครงการสำรวจรังวัดปรับปรุงแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS Network และโครงการเพื่อการดำเนินงานในการดูแลและพัฒนาเขตปฏิรูปที่ดิน เป็นการอนุมัติงบประมาณเพื่อใช้ในการตรวจสอบที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ให้มีศักยภาพเพื่อเกษตรกรรมสูงสุด ซึ่งการใช้จ่ายเงินกองทุนดังกล่าว เป็นการใช้ตามแผนการใช้จ่ายโครงการเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่เร่งด่วน และเป็นภารกิจของ ส.ป.ก. โดยตรงแต่ไม่ได้รับเงินงบประมาณ

 

นอกจากนี้ คปก. ได้อนุมัติการใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่นๆ ในเขตปฏิรูปที่ดินกว่า 10 แห่ง เพื่อประโยชน์ของพี่น้องเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินในการยกระดับคุณภาพชีวิตและอำนวยความสะดวกเกษตรกร อาทิ การอนุญาตให้ใช้ที่ดินของส่วนราชการเพื่อจัดตั้งโรงเรียนมัธยม ศาสนสถาน สำนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสุกรของเกษตรกรในพื้นที่เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนก๊าซแอลพีจีในครัวเรือน สล็อตเว็บตรง

 

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. บอกว่า การอนุญาตแผนการและก็การอนุญาตให้ใช้พื้นที่ดังกล่าวข้างต้น เป็นไปเพื่อประโยชน์ของเกษตรกรในเขตปรับปรุงที่ดิน โดยยิ่งไปกว่านั้นในโครงงานเกื้อหนุนเกษตรอินทรีย์ ระบบวนเกษตร รวมทั้งการพัฒนาเกษตรแนวความคิดใหม่ ที่สามารถจะช่วยต่อยอดและก็ยกฐานะคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ให้มีความยั่งยืนและมั่นคง ร่ำรวย ยืนนาน แล้วก็เป็นไปตามอีกภารกิจหลักของ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่สนับสนุนรวมทั้งปรับปรุงพื้นที่ให้มีความเหมาะสมกับการพักอาศัยโดยสามารถพึ่งตนเองได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่รัชกาลที่ 9 ได้พระราชทาน แล้วก็รัชกาลที่ 10 ทรงสืบต่อและก็ต่อยอด.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*