เชียงใหม่ สั่งปิด 7 สถานที่ควรรู้ คุมการระบาดโควิด-19

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ลงความเห็นสั่งปิด สถานที่เสี่ยง ใน อำเภอ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ข้างหลังเจอมีการติดเชื้อโรคเป็นกลุ่มเป็นก้อนอีกทั้งในชุมชน ห้องพัก แล้วก็แคมป์คนงาน

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ สั่งปิด 7 สถานที่เสี่ยงใน 5 อำเภอ เป็นการชั่วคราว เพื่อควบคุมและป้องกันโรคslotxo5ในพื้นที่ ภายหลังพบว่ามีการติดเชื้อโรคโควิด–19 เป็นกลุ่มก้อน

ขอให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกรายเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 หากผลตรวจเป็นลบให้กักตนเอง (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่อย่างเคร่งครัด พร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวโดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค

พร้อมให้นายอำเภอแต่ละอำเภอ ควบคุมการกระทำให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถ้าเกิดคนใดฝืนไม่ทำตาม จำเป็นต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมายี่ห้อ 51 ที่พ.ร.บ.โรคติดต่อ พุทธศักราช 2558

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*