เร่งติดตามเงินชดเชยชาวไร่ยาสูบ หาแนวทางปลูกพืชทดแทนช่วยเกษตรกร

เร่งติดตามเงินชดเชยชาวไร่ยาสูบ หาแนวทางปลูกพืชทดแทนช่วยเกษตรกร

ส.ส.สุโขทัยเข้าพบทางการเพื่อติดตามการชดเชยยาสูบและส่งเสริมการปลูกกัญชาทางเลือก ย้ำภาษีบุหรี่จะค่อยๆเพิ่มขึ้น แน่นอน พยายามอย่าเพิ่มเปอร์เซ็นต์เป็น 40% ภายในปี 2564 8 กันยายน 2507 ดร.ปาติ พลันประชารัฐ (ปชป.) และผู้แทนปานศิริ กุลนาถศิริ, ภานุพนธ์ รัตนกาญจนภัทร, สุโขทัย. ผู้ว่าการผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งประเทศไทย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ประธานสโมสรเกษตรกรสุโขทัย เบอร์ลีห์ประดิษฐ์ประทรัพย์ ประเสริฐ สงวนทรัพย์ นายกสมาคมเกษตรกรยาสูบสุโขทัยและผู้แทนเกษตรกร สาขายาสูบสุโขทัย อำเภอสำโรง เมืองสุโขทัย

ทั้งนี้ จากการติดตามแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของพี่น้องชาวไร่ยาสูบอย่างต่อเนื่อง ดร.พรรณสิริ ได้เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรไปยังการยาสูบแห่งประเทศไทย กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง ตลอดจนเสนอญัตติให้ตั้งกรรมาธิการพิจารณาศึกษา และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่ยาสูบอย่างเป็นระบบ โดยมีประเด็นปัญหาที่สำคัญ คือ ขอให้กระทรวงการคลังชดเชยโควตาที่ลดลงตั้งแต่ปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 159.9 ล้านบาทต่อปี จนกว่าจะมีนโยบายและแนวทางการปลูกพืชทดแทนที่ชัดเจน และขอให้กรมสรรพสามิตงดการขึ้นภาษีบุหรี่ในอัตราร้อยละ 40 ตามที่มีข้อมูลว่าจะเริ่มปรับในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป รวมถึงขอให้การยาสูบประกาศนโยบายโควตายาสูบให้ชัดเจน และส่งเสริมการปลูกพืชทดแทนกัญชง หรือพืชอื่นๆให้กับเกษตรกร เพื่อให้มีรายได้ไม่น้อยกว่าการปลูกยาสูบ สล็อตเว็บตรง

อย่างไรก็ตาม จากการประชุมในครั้งนี้ ดร.พรรณสิริ ได้แจ้งข้อสรุปว่า วงเงินชดเชยกระทรวงการคลัง ได้นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยการขึ้นภาษีบุหรี่จะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป และในปี 2564 ไม่ขึ้นในอัตราร้อยละ 40 อย่างแน่นอน ในส่วนของโควตายาสูบนั้น ผู้ว่าการยาสูบแห่งประเทศไทยแจ้งว่า ทางการยาสูบแห่งประเทศไทย จะพยายามคงโควตาไว้อย่างเดิม พร้อมมีแนวทางส่งเสริมการปลูกพืชทดแทน กัญชง ซึ่งได้ประสานงานกับกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการคลัง หน่วยงานภาคเอกชน และผู้สนับสนุนส่วนต่างๆ เพื่อช่วยเหลือให้คำแนะนำแก่เกษตรกรผู้สนใจอย่างเป็นระบบแล้ว

ดร. พรรณสิริ กล่าวขอบคุณราชการส่วนจังหวัดสุโขทัย เร่งดำเนินการในด้านที่เกี่ยวข้อง เช่น สาธารณสุข ในการเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมสำหรับสุโขทัย ได้มีการออกใบอนุญาตปลูกในหกภูมิภาคและการเกษตรของรัฐแบ่งออกเป็นสองส่วน ด้านความรู้มีการร่วมทุนระหว่างเกษตรกรที่สนใจ บริษัทเทศบาลประมาณ 30 แห่งได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านมหาวิทยาลัยนเรศวร กรมยาสูบของประเทศไทยยังได้จัดทำแนวทางเพื่ออำนวยความสะดวกในการร่วมมือกับธนาคารสหกรณ์การเกษตรเอกชนและสนับสนุนทางเลือกสำหรับพี่น้องชาวไร่ยาสูบในจังหวัดสุโขทัย ในอนาคตเราวางแผนที่จะปลูกคันจงแทนยาสูบ นายกสมาคมยาสูบสุโขทัยประเสริฐสงวนทรัพย์ และ มร. ประดิษฐ์ แฟลชทรัพย์ ประธานชมรมเกษตรกรยาสูบสุโขทัยเบอร์ลี เป็นผู้ประสานงานพร้อมลุยทุกทิศทาง

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*