กระท่อม ปลูก เคี้ยว ครอบครอง ขายใบสดได้เสรี ห้ามนำทำอาหารขาย จำคุก 2 ปี

กระท่อม ปลูก เคี้ยว ครอบครอง ขายใบสดได้เสรี ห้ามนำทำอาหารขาย จำคุก 2 ปี

รมว.ยุติธรรม แจง พืชกระท่อมปลูก ใช้ ครอบครอง ขายใบสดได้เสรี น้ำต้มกินเอง-แจกจ่ายได้ แต่หากจะนำมาทำอาหาร-น้ำสมุนไพรขาย ยังผิดกฎหมาย สาธารณสุขกำลังเร่งปรับแก้ให้สอดคล้อง SLOTXO

เนื่องจากพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 11.00 น. (ฉบับที่ 8) (ฉบับที่ 8) ได้นำ Kratom ออกจากรายการยาประเภท 5 อย่างไร เพื่อใช้ Kratom ได้ทุกที่ ส่วนใบเย็นขอชี้แจงว่าใบดิบไม่ได้ห้ามปลูก จัดเก็บ ขาย หรือปรุงเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์สมุนไพร แต่ก็มีคุณสมบัติที่ช่วยบรรเทาอาการต่างๆ

นอกจากนี้การนำไปทำเป็นอาหารหรือเป็นส่วนผสมในอาหารเพื่อขายนั้น พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2522 ยังไม่ปลดล็อกให้สามารถนำพืชกระท่อมไปทำอาหาร หรือผสมในอาหารเพื่อจำหน่ายได้ โดยประกาศของกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 424 ) พ.ศ. 2564 ออกตามความใน พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง กำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย ซึ่งกำหนดให้อาหารที่ปรุงจากพืชกระท่อมเป็นอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้าหรือจำหน่าย หรือแม้กระทั่งน้ำต้มกระท่อมที่ไม่ได้ผสมกับสิ่งใดเลยก็เป็นสิ่งที่ห้ามผลิตเพื่อจำหน่ายตามประกาศฉบับนี้ การฝ่าฝืน ผลิต และขายอาหาร ที่ พ.ร.บ. อาหาร ห้าม มีโทษตามมาตรา 50 จำคุก 6 เดือน – 2 ปี ปรับ 5,000 – 20,000 บาท

นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า ปัจจุบันยังมีข้อจำกัดในกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยา อาหาร และเครื่องสำอาง ทำให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์ จากพืชกระท่อมได้อย่างเต็มที่ กระทรวงสาธารณสุขจึงสมควรที่จะแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถใช้ประโยชน์ จากพืชกระท่อมเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยา อาหาร และเครื่องสำอางได้เรื่องนี้เป็นอุปสรรคในการค้าขายแบบชาวบ้าน ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. …. คณะกรรมาธิการฯ ซึ่งตนเป็น ประธานฯ ได้มีข้อสังเกตเพิ่มเติมในประเด็นดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อจะส่งให้ กระทรวงสาธารณสุขได้จัดการกับปัญหานี้แล้ว อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลานี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงคำบอกกล่าว หากเจ้าของกิจการมีความประสงค์จะพัฒนาเพื่อสกัดหรือแปรรูปพืชกระท่อมที่มีส่วนผสมหลักในใบกระท่อมเพื่อรักษาอาการหรือยาแผนโบราณเพื่อรักษาหรือลดอาการ ทางสำนักงานบริหารผลิตภัณฑ์สมุนไพร หรือ (อย.)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*