โคราช ระส่ำ! คลัสเตอร์เล่นน้ำท่วม ลามติดเกินครึ่งร้อย

วันที่25 ตุลาคม2564 นักข่าวกล่าวว่า จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ จังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ภายหลังจากศูนย์ทำการควบคุมโรคอำเภอโนสูง ได้รับรายงานช่วงวันที่ 19 ตุลาคมที่ผ่านมา ว่าพบผู้ติดโควิด-19 ในพื้นที่บ้านดอนแฝก ม.8 และ บ้านดอนแฝกพัฒนา ม.15 ต.พลสงคราม จำนวน 34 ราย ซึ่งเป็นการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในลักษณะเป็นกลุ่มก้อน

จากการสอบสวนโรคเบื้องต้นพบผู้ติดเชื้อมีประวัติการสัมผัสกับประชาชนในหมู่บ้านเป็นจำนวนมาก โดยมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ต้องเฝ้าระวัง 89 ราย จึงมีความจำเป็นในการปิดสถานที่เสี่ยง (พื้นที่หมู่บ้านดอนแฝก และ หมู่บ้านดอนแฝกพัฒนา) ต่อการแพร่เชื้อโรคติดต่ออันตราย ห้ามบุคคลเข้าและออกพื้นที่G2GBETเป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 19 ต.ค.-2 พ.ย.2564

สำหรับคลัสเตอร์ดังกล่าวมีการตรวจพบผู้ป่วยรายแรกเป็นหญิง อายุ 53 ปี หลังจากนั้นการค้นหาเชิงรุกในครอบครัวก็พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย จากการสอบสวนโรคพบว่า ในช่วงที่น้ำท่วม เด็ก ๆ ในหมู่บ้านอายุระหว่าง 9-15 ปี ได้ไปลงเล่นน้ำบริเวณคลองอีสานเขียวท้ายหมู่บ้านรวมทั้งไปเล่นน้ำที่ไหลลาดพื้นถนนกันเยอะๆ กระทั่งมีการติดเชื้อโรคขึ้นในวงเด็กที่ไปเล่นน้ำ และก็นำไปกระจัดกระจายติดด้านในครอบครัว

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*