โควิดวันนี้ อยู่ระหว่างรักษาตัว 131,655 คน ติดเชื้อรายใหม่ 10,919 ราย

โควิดวันนี้ อยู่ระหว่างรักษาตัว 131,655 คน ติดเชื้อรายใหม่ 10,919 ราย

ศบค. รายงานเหตุการณ์โควิดวันนี้ 21 กันยายน 64 ผู้ติดเชื้อโรครายใหม่ 10,919 ราย เสียชีวิต 143 ศพ รักษาหายมากขึ้น 11,694 ราย ไทยยังอยู่อันดับที่ 29 ของโลก

 

วันที่ 21 กันยายน 2564 ศูนย์บริหารเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. รายงานเหตุการณ์ผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 ในประเทศไทย มีเนื้อหาดังต่อไปนี้ PGSLOT

 

ติดเชื้อในประเทศ 10,919 ราย
ติดเชื้อในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 422 ราย
ติดเชื้อจากต่างประเทศ 7 ราย
รักษาหายเพิ่มขึ้น 11,694 ราย
หายป่วยสะสม 1,352,838 ราย (ตั้งแต่ปี 2563)

 

อยู่ระหว่างรักษาตัว 131,655 ราย แบ่งเป็นในโรงพยาบาล 41,908 ราย โรงพยาบาลสนามและอื่นๆ 89,747 ราย ในจำนวนนี้มีอาการหนัก (ปอดอักเสบ) 3,548 ราย ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ 759 ราย

 

มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 143 ศพ ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 15,612 ศพ (ตั้งแต่ปี 2563)
ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ปี 2563 จำนวน 1,471,242 ราย
ประเทศไทยเป็นอันดับที่ 29 ของโลก

 

สำหรับผู้ติดเชื้อ 10,919 รายใหม่ แบ่งเป็นดังนี้

ผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 9,846 ราย
ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 644 ราย
เรือนจำ/ที่ต้องขัง 422 ราย
ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 7 ราย XO SLOT

 

ส่วนผู้ติดเชื้อรายจังหวัด 5 จังหวัด กรุงเทพมหานคร ติดเชื้อ 2,561 ราย รองลงมาคือ สมุทรปราการ 858 ราย ชลบุรี 629 ราย นราธิวาส 379 ราย และราชบุรี 361 ราย

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*