โควิดวันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 12,709 ราย ดับอีก 106 ศพ ไทยอยู่อันดับ 29 โลก

โควิดวันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 12,709 ราย ดับอีก 106 ศพ ไทยอยู่อันดับ 29 โลก

ศบค. รายงานเหตุการณ์โควิดวันนี้ 20 เดือนกันยายน 64 ผู้ติดเชื้อโรครายใหม่ 12,709 ราย เสียชีวิต 106 ศพ รักษาหายมากขึ้น 11,125 ราย ไทยยังอยู่อันดับที่ 29 ของโลกวันที่ 20 ก.ย. 2564

 

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. รายงานเหตุการณ์ผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 ในประเทศไทยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ติดเชื้อในประเทศ 11,840 ราย

ติดเชื้อในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 858 ราย
ติดเชื้อจากต่างประเทศ 11 ราย G2GBET
รักษาหายเพิ่มขึ้น 11,125 ราย
หายป่วยสะสม 1,341,144 ราย (ตั้งแต่ปี 2563)

 

อยู่ระหว่างรักษาตัว 132,573 ราย แบ่งเป็นในโรงพยาบาล 43,966 ราย โรงพยาบาลสนามและอื่นๆ 88,607 ราย ในจำนวนนี้มีอาการหนัก (ปอดอักเสบ) 3,582 ราย ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ 773 ราย

 

มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 106 ศพ ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 15,469 ศพ (ตั้งแต่ปี 2563)
ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ปี 2563 จำนวน 1,489,186 ราย
ประเทศไทยเป็นอันดับที่ 29 ของโลก

 

สำหรับผู้ติดเชื้อ 12,709 รายใหม่ แบ่งเป็นดังนี้

ผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 10,962 ราย
ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 878 ราย
เรือนจำ/ที่ต้องขัง 858 ราย สล็อตออนไลน์
ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 11 ราย

 

ส่วนผู้ติดเชื้อรายจังหวัด 5 จังหวัด กรุงเทพมหานคร ติดเชื้อ 2,831 ราย รองลงมาคือ สมุทรปราการ 942 ราย ชลบุรี 532 ราย นนทบุรี 329 ราย สมุทรสาคร 325 ราย

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*