10 มาตรการเข้ม “ลอยกระทง” ลดเสี่ยงโควิด-19

Thailand, Loy Krathong festival, The flowers and candle float on water to worship to the god of the river.

กรมอนามัย แนะประชากร และก็ผู้จัดแจงจัดงานเทศกาลประเพณีลอยกระทง เข้ม 10 มาตรการกระทรวงสาธารณสุข ลดเสี่ยงวัววิด-19 พร้อมแนะกรุ๊ปเสี่ยง กรุ๊ปบอบบาง คนแก่ ประเพณีลอยกระทงแบบออนไลน์แทน

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า เทศกาลการจัดงานประเพณีลอยกระทง ตามสถานที่ต่าง ๆ จะทำให้มีการรวมตัวของกลุ่มคนเป็นจำนวนมากและใกล้ชิดกัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดการแพร่กระจายของ โควิด-19 ได้ จึงขอให้SLOTXOผู้จัดงานปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

  1.  กำหนดจุดเข้า-ออก มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากงาน มีจุดคัดกรองอุณหภูมิ และตรวจสอบความเสี่ยงก่อนเข้างาน
  2.  เลือกสถานที่จัดงานที่มีการระบายอากาศที่ดี ไม่แออัด
  3. ทำความสะอาดห้องน้ำทุก 1 ชั่วโมง รวมทั้งจัดให้มีจุดล้างมือที่เพียงพอ
  4. เว้นระยะห่างของบูท ร้านค้า โต๊ะ ที่นั่ง อย่างน้อย 1 เมตร
  5.  กระจายจุดลอยกระทง และมีผู้ควบคุมไม่ให้แออัด
  6.  หากมีการจัดการแสดงมหรสพ หรือการละเล่นตามประเพณี ประกวดนางนพมาศ ให้เว้นระยะห่างของผู้เข้าชมจากเวทีอย่างน้อย 5 เมตร รวมถึงจัดให้มีอุปกรณ์ส่วนตัวสำหรับนักแสดง นักดนตรี พิธีกร นางนพมาศ และเว้นระยะห่างในห้องพักอย่างน้อย 1 เมตร และงดกิจกรรมที่ไร้ระเบียบ เช่น จับมือ ตะโกน รวมกลุ่มหน้าเวที
  7.  แผงลอยหรือพาหนะสำหรับจำหน่ายอาหาร ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดสำหรับพื้นที่จัดบริการอาหารริมบาทวิถี (Street Food) งดการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  8. ผู้จัดงาน ผู้ค้าขายอาหาร นักแสดง ควรได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือมีผลตรวจ ATK ไม่พบเชื้อก่อนวันจัดงานอย่างน้อย 72 ชั่วโมง สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา กำหนดโซน เว้นระยะห่างจากบุคคลอื่น และงดการรวมกลุ่ม
  9.  ผู้เข้าร่วมงานใส่หน้ากากตลอดระยะเวลา เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอื่นขั้นต่ำ เมตร และก็ล้างมือทุกคราวข้างหลังสัมผัสจุดสัมผัสร่วม
  10. ผู้จัดงาน    จะต้องมีการควบคุมการกระทำตามมารการอย่างเคร่ง

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*