9 พ.ย.นี้ ลุย “ฉีดวัคซีน” โควิด-19 ให้พนักงานร้านอาหาร

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดจ.กรุงเทพฯ เป็นประธานการสัมมนาหัวหน้าหน่วยงานของจังหวัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 11/2564 โดยมีคณะผู้บริหารจ.กรุงเทพฯ หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดจังหวัดกรุงเทพและผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าG2GBETการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร

จากการ เปิดประเทศ เพื่อรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. ที่ผ่านมา ประกอบกับมีการผ่อนปรนให้สถานประกอบการบางประเภทกลับมาเปิดกิจการได้โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด และสิ่งสำคัญและจำเป็นในการป้องกันโควิด-19 คือ ผู้ประกอบการและพนักงานของสถานประกอบการนั้น ๆ ได้รับวัคซีนครบทุกคน เนื่องจากจะต้องมีการพบปะพูดคุยและให้บริการแก่ผู้ที่มาใช้บริการในสถานบริการนั้น ๆ ที่ประชุมเห็นควรให้กำหนดฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ผู้ประกอบการและพนักงานของสถานประกอบการที่เปิดดำเนินกิจการในพื้นที่ 50 เขต

ในวันที่ 9 พ.ย. 64 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง จึงได้มอบหมายให้สำนักงานเขตลงพื้นที่สำรวจว่าสถานประกอบการที่เปิดกิจการในพื้นที่ตนมีใครที่ยังไม่ได้รับวัคซีนบ้าง หากพบให้แจ้งเข้ารับวัคซีนตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ซึ่งวัคซีนที่ทางกรุงเทพมหานครจะจัดฉีดให้แก่สถานประกอบการและพนักงานในพื้นที่นั้น เข็มที่ 1 เป็นวัคซีนซิโนแวค เข็มที่ 2 เป็นวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า

นอกจากนี้ ในที่ประชุมได้มีการรายงานผลการตรวจสอบ กำกับติดตามการเปิดสถานที่ ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 45) ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2564 ในพื้นที่ 50 เขต ซึ่งจากการลงพื้นที่ของชุดตรวจปฏิบัติการร่วม (เทศกิจ สิ่งแวดล้อม พัฒนาชุมชน ร่วมกับ ตำรวจ และทหาร) ระหว่างวันที่ 1 – 2 พฤศจิกายน 2564 ได้ทำการตรวจสถานที่ทั้งหมด 1,493 แห่ง พบว่าทุกแห่งให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ด้วยดี แต่ได้มีการตรวจพบสถานประกอบการไม่ปฏิบัติตามประกาศฯ จำนวน 175 แห่ง ในเบื้องต้นชุดตรวจปฏิบัติการร่วมได้ทำการตักเตือนและแนะนำให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามมาตรการป้องกันโควิด-19 เพื่อด้วยกันคุ้มครองปกป้องการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งถ้าเกิดยังเจอการขัดขืนไม่ประพฤติตามประกาศฯ หรือวิธีการป้องกันโควิด-19 ซ้ำก็จะมีการดำเนินงานโดยชอบด้วยกฎหมายถัดไป

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*