ตีกลับอนุ กก.ศึกษาเบี้ยสูงอายุดูรอบด้าน ภาค ปชช.ค้านจ่ายเฉพาะคนจน
ข่าวทั่วไป

ตีกลับอนุ กก.ศึกษาเบี้ยสูงอายุดูรอบด้าน ภาค ปชช.ค้านจ่ายเฉพาะคนจน

เมื่อวันที่ 23 กันยายน ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ซึ่งมีการสัมมนาคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.) โดยนายตาย ไกรโอกาส รัฐมนตรีว่าการพม. ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานการสัมมนาแทนนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯรวมทั้ง รัฐมนตรีว่าการการซื้อขาย มีวาระพิเคราะห์กรรมวิธีจ่ายเบี้ยเลี้ยงชีพคนแก่ที่ กผส.ได้ตั้งภาควิชาอนุกรรมการวางนโยบายเบี้ยเลี้ยงชีวิตคนสูงอายุไปพินิจพิเคราะห์ ระหว่างการสัมมนาผู้แทนเครือข่ายประชาชนเพื่อเมืองผลประโยชน์ และก็โครงข่ายสลัม 4 ภาค กว่า 10 คน เข้ายื่นหนังสือถึงนายจุรินทร์ ให้ทวนในกรณีที่ภาควิชาอนุกรรมการฯเสนอขั้นตอนการจ่ายเบี้ยคนสูงอายุให้เฉพาะกรุ๊ปยากไร้ โดยนายตายได้ออกมารับหนังสือด้วยตัวเองพร้อมรับนำข้อเสนอแนะเข้าที่เข้าทางสัมมนา กผส. G2GBET   นายสมชาย กระจ่างแสง ตัวแทนเครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ กล่าวว่า หากจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุเฉพาะกลุ่มยากจน ถือเป็นการลดสวัสดิการประชาชน […]