กยท.จับมือจีนรับเทคโนโลยี ลดต้นทุนเพิ่มปริมาณน้ำยาง
ข่าวทั่วไป

กยท.จับมือจีนรับเทคโนโลยี ลดต้นทุนเพิ่มปริมาณน้ำยาง

กยท.ประสานสถาบันวิจัยยางฯ จีน ปรับปรุงเทคโนโลยีสร้างสรรค์ใหม่เพิ่มปริมาณน้ำยาง แนวทางแก้ไขปัญหาตรวจค้นเนื้อยางแห้ง เคล็ดลับกรีดยางถ่ายทอดให้เกษตรกรเกษตรกรยาง เชื่อมั่นช่วยเกษตรกรลดทุนการสร้าง เพิ่มรายได้ สล็อตเว็บตรง   นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางที่เมืองไทย (กยท.) เปิดเผยถึงการลงชื่อบันทึกความรู้ความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง กทย. กับสถาบันวิจัยยางของสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรเขตร้อนของจีน (CATAS) ภายใต้การส่งเสริมของรัฐบาลจีนเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสร้างสรรค์ใหม่ด้านสวนยางพารา มี การต่อว่าดตาด้วยต้นเล็ก การกรีดที่กระตุ้นด้วยสาร Ethlin (สารกระตุ้นที่มีคุณภาพสูง) การควบคุมหน้ากรีดยางแห้ง (TPD) ด้วยสาร Sipikang (การดูแลและรักษา TPD) ผู้กระทำรีดยางด้วยมีดกรีดแบบใช้มอเตอร์ รวมทั้งการตรวจค้นจำนวนเนื้อยางแห้ง (DRC) ด้วยเครื่องมือทดลอง DRC ที่มีความแม่นยำสูง     หลังการลงนาม ทาง CATAS จะได้จัดส่งผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้ในหลักสูตรฝึกอบรม เกี่ยวกับแนวปฏิบัติทางการเพาะปลูก และเทคโนโลยียางให้กับเจ้าหน้าที่ของ กยท. เกษตรกรรายย่อยในพื้นที่ และนักวิชาการไทย โดยในส่วนของ กยท.จะสนับสนุนพื้นที่ จัดหาต้นยางและแปลงสาธิตที่ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทราและศูนย์วิจัยยางหนองคาย เป็นพื้นที่รวมประมาณ 12.5 ไร่ โดยมีระยะเวลาทำงานร่วมกัน 2 ปี   ผู้ว่าการ […]