อุทยานกุยบุรี เติมน้ำ-ปรับปรุงแปลงหญ้า เพิ่มความสมบูรณ์แหล่งอาหารสัตว์ป่า ลดการเผชิญหน้า คน-ช้าง
ข่าวทั่วไป

อุทยานกุยบุรี เติมน้ำ-ปรับปรุงแปลงหญ้า เพิ่มความสมบูรณ์แหล่งอาหารสัตว์ป่า ลดการเผชิญหน้า คน-ช้าง

คีรีขันธ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติกิบลิ จ.ประจวบคีรี เติมน้ำและให้อาหารสัตว์ป่า ช้างป่า วัวกระทิง และกระทิงแดงเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง ในช่วงเวลานี้ ยังคงสร้างแหล่งอาหารสำหรับเล่นเกมเพื่อลดความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านและช้างป่า เมื่อวันที่ 9 กันยายน ผู้อำนวยการอุทยานแห่งชาติกุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุพร ฝนพันธ์ ประกาศว่าอุทยานแห่งชาติกุยบุรีกำลังทำงานร่วมกับกองทุนสัตว์ป่าโลก (WWF Thailand) เพื่อปรับปรุงแหล่งน้ำ แหล่งอาหารสัตว์ป่าเป็นแหล่งอาหารหลักสำหรับช้างป่า วัวกระทิง และกระทิงแดง PGSLOT เพื่อให้พื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ พร้อมทั้งเติมน้ำในบ่อน้ำธรรมชาติ เพื่อแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่ ไม่ให้ขยายวงกว้างออกไป และป้องกันไม่ให้สัตว์ป่าออกมาสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้าน และไม่ย้ายถิ่นไปอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการถูกล่า นางสุพร กล่าวอีกว่า สำหรับป่ากุยบุรีเป็นผืนป่าอนุรักษ์ที่มีความหลากหลายทางระบบนิเวศ และชีวภาพ แหล่งรวมพันธุ์ไม้หายาก […]