ข่าวทั่วไป

เลิกเคอร์ฟิวส์ “คลายล็อกดาวน์” 4 จังหวัด

นพ.ทวีศีลป์ วิษณุโยธิน  ผู้ประกาศศูนย์บริหารเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) แถลงตอนหลัง การศูนย์บริหารเหตุการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 หรือ ศบค.โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และในฐานะผู้อำนวยการ ศบค. เป็นประธานการประชุมว่า ในที่ประชุมมีมติปรับลดพื้นที่ควบคุมและป้องกันการระบาดของโควิด-19 พร้อมทั้ง มีมาตรการXOSLOTผ่อนคลายล็อกดาวน์ในกิจการและกิจกรรมบางประเภท โดยมีรายละเอียดดังนี้ ปรับโซนพื้นที่ควบคุมใหม่ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดงเข้ม) จาก 23 จังหวัด เหลือ 7 จังหวัด  ได้แก่ จันทบุรี ตาก  นครศรีธรรมราช  นราธิวาส  ปัตตานี ยะลา สงขลา พื้นที่ควบคุมสูงสุด (พื้นที่สีแดง)  เพิ่มจาก 30 จังหวัด เป็น […]