ข่าวทั่วไป

“ม.หอการค้าไทย”ประเมิน“น้ำท่วม”คาดเสียหาย 1-2 หมื่นล้าน

เผยแพร่คำให้สัมภาษณ์ของนายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี และก็ประธานที่ปรึกษาศูนย์ทำนายเศรษฐกิจรวมทั้งธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถึงการคาดคะเนเหตุการณ์ “น้ำหลาก” ที่ตรวจสอบจากหอการค้าจังหวัดในพื้นที่อุทกภัยภาคกึ่งกลาง ภาคเหนือ รวมทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 138 ราย ช่วงวันที่ 30 กันยายน 2564 ว่า คาดเกิดความเสียหาย 10,000-20,000 ล้านบาท หรือใกล้เคียง 15,000 ล้านบาททำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ลดลง 0.1-0.2% โดยความเสียหายแบ่งเป็นพืชเกษตร 6,349.51 ล้านบาท  สิ่งสาธารณะ4,972.20 ล้านบาท  การค้า 1,316.10 ล้านบาท บ้านเรือน 1,320.30 ล้านบาท ปศุสัตว์ 753.90 ล้านบาท และอื่นๆ 324 ล้านบาท นายธนวรรธน์ กล่าวว่า ความรุนแรงของ “น้ำท่วม” ครั้งนี้ ไม่เท่ากับปี 54 ที่ครั้งนั้นศูนย์ฯคาดการณ์ความเสียหาย 1.4 ล้านล้านบาท […]