เร่งติดตามเงินชดเชยชาวไร่ยาสูบ หาแนวทางปลูกพืชทดแทนช่วยเกษตรกร
ข่าวทั่วไป

เร่งติดตามเงินชดเชยชาวไร่ยาสูบ หาแนวทางปลูกพืชทดแทนช่วยเกษตรกร

ส.ส.สุโขทัยเข้าพบทางการเพื่อติดตามการชดเชยยาสูบและส่งเสริมการปลูกกัญชาทางเลือก ย้ำภาษีบุหรี่จะค่อยๆเพิ่มขึ้น แน่นอน พยายามอย่าเพิ่มเปอร์เซ็นต์เป็น 40% ภายในปี 2564 8 กันยายน 2507 ดร.ปาติ พลันประชารัฐ (ปชป.) และผู้แทนปานศิริ กุลนาถศิริ, ภานุพนธ์ รัตนกาญจนภัทร, สุโขทัย. ผู้ว่าการผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งประเทศไทย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ประธานสโมสรเกษตรกรสุโขทัย เบอร์ลีห์ประดิษฐ์ประทรัพย์ ประเสริฐ สงวนทรัพย์ นายกสมาคมเกษตรกรยาสูบสุโขทัยและผู้แทนเกษตรกร สาขายาสูบสุโขทัย อำเภอสำโรง เมืองสุโขทัย ทั้งนี้ จากการติดตามแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของพี่น้องชาวไร่ยาสูบอย่างต่อเนื่อง ดร.พรรณสิริ ได้เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรไปยังการยาสูบแห่งประเทศไทย กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง […]