ข่าวทั่วไป

เช็คที่นี่ เงิน “ประกันรายได้” ช่วยเหลือเกษตรกร

“ประกันรายได้” เกษตรกรไทย ข้างหลังห้องประชุมคณะรัฐมนตรี(คณะรัฐมนตรี) เมื่อวันจันทร์ที่ 25 ต.ค. 2564 ลงความเห็นอนุมัติโครงงาน “รับรองรายได้” เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ครอบคลุมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวประมาณ 4.7 ล้านครัวเรือน, ปลูกมันสำปะหลัง ประมาณ 5 แสนครัวเรือน และปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประมาณ 4.5 แสนครัวเรือน รวม 3 โครงการ วงเงินรวมทั้งสิ้น 27,390 ล้านบาท ดูแลเกษตรกรครอบคลุมกว่า 5.66 ล้านครัวเรือน มีรายละเอียดดังนี้ 1. โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2564/65 วงเงิน 6,811 ล้านบาท และมาตรการคู่ขนานโครงการประกันรายได้ฯ ปี 64/65 จำนวน 4 โครงการ รวมเงิน 291 […]