10. ‘ดิศกุล เกษมสวัสดิ์’ ลุย 4 นโยบายพัฒนาคุรุสภา
ข่าวทั่วไป

‘ดิศกุล เกษมสวัสดิ์’ ลุย 4 นโยบายพัฒนาคุรุสภา

ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์เลขาธิการคุรุสภา กล่าวมาว่า ที่ทำการเลขาธิการคุรุสภามีแนวนโยบายการจัดการงานของที่ทำการรายปีงบประมาณ 2565 โดยย้ำ 4 หลักการหลักเป็น   1. การพัฒนาพนักงานรองรับสภาพการณ์วิกฤติเร่งด่วนอื่นๆในอนาคต ภายใต้แนวทาง ‘คุรุสภา ONE’ หรือ One Network for Everyone ที่เจ้าหน้าที่ของคุรุสภาสามารถดำเนินการได้ทุกหนทุกแห่ง ทุกเมื่อ ซึ่งก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาการกระทำงานในที่อยู่อาศัยตามสมควรหรือ Work From Home ก็ได้ผลในทางที่ดี โดยจะให้การทำงานทางอินเตอร์เน็ตด้วยกันผ่านระบบ KSP e-Service และก็ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการจัดแจง (MIS) ที่จะทำให้การทำงานทั้งยังในศูนย์กลางและก็ภูมิภาคเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกัน โดยจะย้ำการสัมมนาออนไลน์เพิ่มมากขึ้น XOSLOT   ดร.ดิศกุล กล่าวต่อว่า2 .การเพิ่มประสิทธิภาพระบบ IoT (Internet of […]