ข่าวทั่วไป

นักฟุตบอลหญิง อะคาเดมี่ ติด “โควิด” 15 คน

(13เดือนตุลาคม) นายสกล ไกรรณภูมิ นายกเทศมนตรีเมืองจังหวัดบุรีรัมย์  ได้เรียกสัมมนาด่วนข้าราชการที่เกี่ยว  ข้างหลังเจอมีนักกีฬาบอลหญิง อะคาเดมี่ ของโรงเรียนเทศบาลแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ติดเชื้อ “โควิด” จำนวน 15 คน   ทั้งนี้ สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  และจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้ทำการตรวจ ด้วย ATK หรือ SWOF จากจำนวนนักกีฬาฟุตบอลหญิง และชาย รวมถึงนักกีฬาบาสเกตบอล สต๊าฟโค้ช ฝึกสอน และผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเกือบ  200 คน เบื้องต้นมีการนำตัวนักกีฬาฟุตบอล ที่ตรวจพบเชื้อ “โควิด” ทั้ง 15 คน เข้าสู่กระบวนการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลสนามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ส่วนนักกีฬา สต๊าฟโค้ช และผู้ฝึกสอน ที่ตรวจSLOTXOไม่พบว่ามีเชื้อรวมถึงผู้ที่สัมผัสและเกี่ยวข้องทั้งหมด จะต้องถูกทำการกักตัวตามขั้นตอนต่อไป พร้อมทั้งกำหนดให้โรงเรียนเทศบาล […]

ข่าวทั่วไป

ลูกจ้างร้องให้การลาป่วยรักษาโควิดเป็นวันลากรณีพิเศษ

นางสาวสุธาสินี แก้วเหล็กไหล โครงข่ายสิทธิเพื่อแรงานระหว่างประเทศ ถ้อยแถลงคำเรียกร้องเนื่องใน Decent Work Day ต่อรัฐบาลว่าเหตุการณ์โควิดที่เกิดผลพวงต่อคนงานอย่างมากมาย ซึ่งแรงงานระหว่างชาติยิ่งมีความลำบากตรากตรำ ที่งานรวมทั้งรายได้ลดน้อยลงอย่างยิ่ง ไม่ต่างจากแรงงานไทยและดูเหมือนจะยากลำบากยิ่งกว่า ด้วยอุปสรรคด้านภาษาจึงเข้าไม่ถึงข้อมูลความช่วยเหลือด้านต่างๆโดยเฉพาะการรับตรวจหาเชื้อและฉีดวัคซีน ที่นายจ้างใช้เป็นเงื่อนไขกับกลุ่มลูกจ้างทำงานบ้าน ให้หยุดทำงานชั่วคราว โดยให้ไปรับวัคซีนและมีหนังสือรับรองจึงจะรับให้ทำงาน นางสาวสุธาสินี กล่าวอีกว่าเราได้รับการร้องเรียนจากแรงงาน หลายโรงงาน หลายอุตสาหกรรมเช่นโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า นายจ้างให้ลูกจ้างที่หยุดงานเนื่องจากติดเชื้อโควิด ให้ใช้วันลาป่วยโดยได้รับค่าจ้าง 30 วันตามพรบ.คุ้มครองแรงงาน ที่การกักตัวรักษาก็แทบจะใช้หมด หากเจ็บป่วยเนื่องจากสาเหตุอื่นก็จะไม่เหลือวันลาป่วย อีกทั้งนายจ้างบางรายจ่ายเงินเพียง 50% ด้วย ดังนั้นจึงขอเรียกร้องต่อรัฐบาลให้มีการตรวจและบังคับให้อย่างจริงจัง เพื่อให้ลูกจ้างที่ติดเชื้อโควิด ที่เข้ารับการรักษาหรือเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ที่เข้ารับการกักตัวที่ต้องหยุดงาน ให้เป็นการลาป่วยกรณีพิเศษ โดยได้รับค่าจ้างเต็ม 100% โดยไม่นับรวมกับสิทธิวันลาป่วย ตามพรบ.คุ้มครองแรงงานที่ให้สิทธิลา 30 วันต่อปี โดยได้รับค่าจ้าง นอกจากนี้ขอให้รัฐบาลมีมาตรการชัดเจนให้แรงงานข้ามชาติทุกคนทั้งที่เป็นแรงงานที่อยู่ในระบบประกันสังและนอกระบบประกันสังคม ได้รับวัคซีนโควิดทุกคน […]