ข่าวทั่วไป

ผู้ประกันตนม.33,39,40 อย่าลืม “ทบทวนสิทธิ” ก่อนพลาดเงิน 10,000

อัปเดตปัจจุบันมาตารการแก้ไขผู้เอาประกันตนในระบบประกันสังคม ก่อนหน้านี้สำนักงานประกันสังคมได้โอนเงินแก้ไขประกันสังคม ให้กับผู้เอาประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 รวมทั้ง มาตรา 40 ในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด ในพื้นที่ 9 กิจการ เข้าบัญชีพร้อมเพย์ผูกกับเลขบัตรประชาชน เพื่อให้ความช่วยเหลือนายจ้าง โดยมีผู้ประกันตน  ม.33, 39 และ 40 จำนวนเกือบ 12 ล้านคน แต่พบว่ายังมีกลุ่มเก็บตกได้รับสิทธิเยียวยาแต่โอนเงินไม่สำเร็จเข้าบัญชีพร้อมเพย์ประมาณ  200,000 ราย เป็นกรณีที่ได้รับสิทธิแต่ยังไม่สามารถโอนเงินได้ เพราะยังXOSLOTไม่ผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชน  รวมไปถึงชื่อ และ นามสกุล ไม่ตรงกับบัตรประชาชน ข้อมูลล่าสุด ระบุว่า ขณะนี้ ผู้ประกันตน ม.33 ยังโอนไม่เข้า 6.1 หมื่นราย ผู้ประกันตน ม.39 ยังโอนไม่เข้า 8.5 […]