ข่าวทั่วไป

ผู้ใหญ่บ้านแฉนายทุน ฮุบที่ดินชาวบ้านห้วยพระ 2,000 ไร่

(13 เดือนตุลาคม64) นายพันธ์ ชมพูพระ ผู้ใหญ่บ้านกลุ่ม 9 บ้านห้วยพระ ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดจังหวัดนครพนม เผยออกมาว่า ความก้าวหน้าเกี่ยวกับปัญหาผู้ลงทุนเอกชน นอกพื้นที่บ้านนอกเข้ามาฮุบที่ดินทำกิน รวมถึง ที่ดินสาธารณะประโยชน์ใช้ร่วมกันของชาวบ้าน รวมกว่า 2,000 ไร่ บางรายมีใบจับจองทำกินมาตั้งแต่ปี 2521 -2525 แต่ภายหลัง ถูกนายทุนใช้กลโกงรังวัดออกเอกสารสิทธิ์ ขับไล่ชาวบ้านออกจากพื้นที่ มีทั้งพื้นที่ นส.3 สปก. รวมถึงที่สาธารณะประโยชน์ ภายหลังชาวบ้านได้ต่อสู้คัดค้านมาตั้งแต่ปี 2551 พบข้อพิรุธจากกการตรวจสอบแนวเขตรังวัดร่วมกับเจ้าหน้าที่ พบว่า มีบางจุด คือ ถนนทางหลวงชนบทเชื่อมระหว่าง ต.ท่าจำปา กับ ต.นาขมิ้น ถูกมีการออกรังวัดออกเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดทับเส้นทางหลวงชนบทมากกกว่า 1 กิโลเมตร  นอกจากนี้ ยังมีห้วยหนอง เกาะกลางน้ำ ในห้วยทวยหลง มีการออกโฉนด ทำให้เชื่อมั่นว่า […]