ข่าวทั่วไป

“เงินอุดหนุนบุตร” ผู้ปกครองอย่าลืมเช็ค วันนี้มีเงินเข้าอีก 600 บาท

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงปรับปรุงสังคมรวมทั้งความมั่นคงยั่งยืนของคนเรา (พม.)  โพสต์เนื้อความผ่านเฟซบุ๊ก “นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการปรับปรุงสังคมฯ” โดยเจาะจงเนื้อความ ว่า เงินสมทบเด็ก หรือ เงินสนับสนุนลูกรอบเดือนต.ค. 2564 ออกวันศุกร์ที่ 8 ต.ค. 2564 ในอัตรา 600 บาท เข้าบัญชีผู้ปกครอง โดยในครั้งนี้SLOTXOจำนวนผู้มีสิทธิส่งเบิกทั้งหมด 2,310,662 ราย จำนวนเงิน 1,467,944,000 บาท 1.เข้าสู่เว็บไซต์ “ระบบตรวจสอบสถานะสิทธิ” 2.กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน 3. กรอกเลขประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิด 4.ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ 5.กดค้นหาข้อมูล หรือสามารถติดต่อมาและสอบถามข้อมูลได้ที่ ศูนย์ดำเนินการโครงงานเงินสมทบเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร. 0-2651-6534 / 0-2651-6920 / 0-2651-6902 / 0-2255-5850 ถึง 7 ต่อ 121, 122, 123 ,147, 152 […]