ข่าวทั่วไป

ครม. เติมเงิน 4 โครงการรัฐ เพิ่มวงเงินบัตรคนจน-ยิ่งใช้ยิ่งได้

วันที่ 19 เดือนตุลาคม64 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายธนกร วังบุญคงชนะ ผู้ประกาศประจำนร แถลงว่า คณะรัฐมนตรี (คณะรัฐมนตรี) ลงความเห็นเห็นด้วยวงเงิน 54,600 ล้านบาท มี 1.โครงการเพิ่มกำลังสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 3 คนละ 200 บาท ระยะเวลา 2 เดือน หรือเดือนพ.ย.-ธ.ค.64 วงเงิน 8,122 ล้านบาท 2.โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ เช่น ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน โดยเพิ่มวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คนละ 300 บาท ระยะเวลา 2 เดือน (พ.ย.-ธ.ค.64) วงเงิน 1,384 ล้านบาท 3.โครงการคนละครึ่งระยะที่ 3 เพิ่มเติม อีกG2GBETคนละ 1,500 บาท […]

ข่าวทั่วไป

“บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” เงินเข้าอีกวันนี้ กดเงินได้มั้ย เช็คด่วน

อัปเดตสำหรับผู้ถือบัตรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  ตุลาคม 2564 กรมบัญชีกลางจะเริ่มทยอยง่ายเงินค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า และก็ เบี้ยความพิกลพิการ โดยมีไทม์ไลน์ดังต่อไปนี้  วันที่ 1 ตุลาคม ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินทั้งหมด 2 รายการ ได้แก่ รายการซื้อของกินของใช้จำนวน 200 หรือ 300 บาท ใช้ได้เฉพาะร้านค้าประชารัฐเท่านั้น คนละ 200 บาทต่อเดือน สำหรับผู้ที่มีรายได้ 30,000 บาทต่อปี แต่ไม่เกิน 100,000 บาท คนละ 300 บาทต่อเดือน แบ่งตามเกณฑ์รายได้ ผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปีต้องใช้จ่ายให้หมดทุก ๆ เดือนไม่สบทมเดือนถัดไป เงินเยียวยาพิเศษช่วยเหลือบัตรสวัสดิการทั่วประเทศได้คนละ 200 บาท ใช้ซื้อสินค้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ ร้านค้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส […]