ข่าวทั่วไป

“ประกันสังคม ม.33, ม.39, ม.40” วันนี้โอนเงินเยียวยาเข้าบัญชี

อัปเดตวันชำระเงินแก้ไข “ประกันสังคม33, ม39, ม40″ www.sso.go.th กรุ๊ปตกหล่น 12 เดือนพฤศจิกายน นี้ เช็คสิทธิประกันสังคมม33 และก็40 เริ่มทยอยโอนจ่ายฝากบัญชีพร้อมเพย์ 5,000-10,000 บาท กรณีโอนเงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 33, ม.39 และ ม.40 พื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด สำหรับกลุ่มตกหล่น โดยล่าสุดประกันสังคมได้อัพเดทสถานะวันจ่ายเงินสำหรับผู้ประกันตนทุกมาตรา เป็นที่เรียบร้อย พร้อมทั้งกำหนดวันโอนจ่ายเงินเยียวยาแล้ว ทั้งนี้หากผู้ประกันตน ตรวจสอบสถานะในประกันสังคม www.sso.go.th ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 และม.40 สามารถเข้าตรวจสอบสิทธิเยียวยาได้แล้ววันนี้เป็นต้นไป  แต่จะครบสมบูรณ์ ในวันที่ 12 พ.ย. 64 ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล สามารถเข้าตรวจสอบสิทธิอีกครั้ง ในวันศุกร์ที่ 12 พ.ย.นี้ โดยหากสถานะแสดงเป็นสีเขียวผู้ประกันตนมาตรา 33 จะได้รับเยียวยาจำนวน 5,000 บาท ผู้ประกันตนมาตรา […]

ข่าวทั่วไป

กรมการปกครอง แจ้งทุกจังหวัดยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชน

เมื่อวานนี้ (13 ตุลาคม) นายสมยศ พุ่มน้อย รองอธิบดีกรมการปกครอง ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการปกครอง ส่งหนังสือแจ้งด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าทุกจังหวัด เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ปริมาณ 1 ฉบับ ระบุว่า ด้วยมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 61 มีมติให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียน เพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 61 เห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) กรมการปกครองSLOTXOจึงได้ดำเนินการจัดทำประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน จึงแจ้งให้จังหวัดแจ้งหน่วยงานบริการประชาชนในสังกัดกรมการปกครอง ปฏิบัติตามประกาศอย่างกรมการปกครอง เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประชาชน รวมทั้งสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างเคร่งครัด และโปรโมทให้ราษฎรรู้เป็นการทั่วๆไป