ข่าวทั่วไป

ราชทัณฑ์ ไล่ออก-ปลดออก 10ผู้คุมคุก ประพฤติชั่วร้ายแรง

อำเภอเดือนกุมภาพันธ์ กรมราชทัณฑ์ โหวตไล่ออก–ให้ออก–ให้ออก 10 ผู้คุมคุก ประพฤติชั่วรุนแรง–มีมลทินมัวหมอง ตามหลักการกรมราชทัณฑ์สมัยใหม่ ต้านแล้วก็คุ้มครองปกป้องการโกง วันที่ 5 พ.ย.2564 นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะอนุกรรมการสามัญประจำกรมราชทัณฑ์ (อ.ก.พ.) ครั้งที่ 1/2565 ที่พิจารณาลงโทษข้าราชการที่ทำผิดวินัย มีพฤติการณ์ที่เสื่อมเสีย ทำให้ประชาชนเกิดความไม่เชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ โดยที่ประชุมมีมติลงโทษข้าราชการที่กระทำผิดวินัย ทั้งสิ้น 10 ราย ประกอบด้วย ไล่ออกจากราชการ 5 ราย ปลดออกXOSLOTจากราชการ 4 ราย และให้ออกจากราชการ 1 ราย ดังนี้ 1.กรณีบกพร่องต่อหน้าที่ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง โดยมีพฤติการณ์ คือ มีหน้าที่ประจำประตูเรือนจำ ตรวจค้นบุคคลและยานพาหนะเข้า-ออกเรือนจำ แต่บกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่เป็นเหตุให้ผู้ต้องขังหลบหนีออกไปนอกเรือนจำโดยการสวมชุดเครื่องแบบเจ้าหน้าที่เดินผ่านประตูเรือนจำออกไปได้สำเร็จ […]