ข่าวทั่วไป

ผู้ว่ากทม.เผย ระดับน้ำเพิ่มสูงขอให้ชุมชนนอกคันกั้นน้ำในพท.7

“ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร” ตรวจเหตุการณ์น้ำ เปิดเผยระดับน้ำรอบๆท้ายน้ำเจ้าพระยา เพิ่มสูงมากขึ้นจากปัจจุบันนี้ ขอให้ชุมชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา 11 ชุมชน 239 ครอบครัว ในพื้นที่ 7 เขต ติดตามเหตุการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด ผู้ว่ากทม.ลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์น้ำ ขอให้ชุมชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา 11 ชุมชน 239 ครัวเรือน ในพื้นที่ 7 เขต ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 64   พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำเหนือไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา ว่า วันนี้(06.00 น.) ปริมาณน้ำของกรมชลประทานที่อำเภอบางไทรตรวจวัดปริมาณน้ำไหลผ่านกทม. เฉลี่ย 3,156 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณปากคลองตลาดของ กทม. อยู่ที่ระดับ 2.00 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ซึ่งยังต่ำกว่าระดับคันกั้นน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครอยู่ประมาณ 1.00 เมตร จึงยังไม่ได้ผลกระทบจากน้ำที่ปล่อยมาจากเขื่อนเจ้าพระยาและจากG2GBETน้ำขึ้นเต็มที่แต่อย่างใด สำหรับระดับน้ำแนวคันกั้นน้ำด้านตะวันออก ณ […]