ข่าวทั่วไป

สลด พยาบาลติดโควิดดับ ทั้งที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว

วันที่ 13 เดือนตุลาคม64 ศูนย์บริหารเหตุการณ์โควิด 19 (ศบค.) เผยแพร่ข้อมูลเหตุการณ์โควิด 19 ทุกวันว่า วันนี้เมืองไทยมีผู้ติดโรคใหม่ 10,064 ราย สะสม 1,740,428 รายหายป่วย 10,988 ราย สะสม 1,615,343 ราย เสียชีวิต 82 ราย สะสม 17,917 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 107,168 ราย อยู่ใน รพ. 39,529 ราย รพ.สนามและอื่นๆ 67,639 ราย มีอาการหนัก 2,941 ราย และใส่เครื่องช่วยหายใจ 669 ราย ภาพรวมผู้ติดเชื้อวันนี้มาจาก 67 จังหวัดรวมกันสูงสุด 5,924 […]