ข่าวทั่วไป

สธ.เปิดให้จองคิวขอรับวัคซีนพาสปอร์ตผ่าน “หมอพร้อม”

ช่วงวันที่ 17 เดือนตุลาคม 64 นพ.กิตติ์พงศ์ สัญชาตวิรุฬห์ ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พูดว่า กรณีราษฎรที่อยากได้เดินทางไปต่างชาติสามารถขอรับวัคซีนหนังสือเดินทางถึงที่กะไว้หน่วยงานที่กรมควบคุมโรคระบุ 100 ที่ทั่วราชอาณาจักร ประกอบด้วย กรุงเทพฯ นนทบุรี 3 แห่ง (สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรุงเทพมหานคร, สถาบันบำราศนราดูร จ.นนทบุรี และกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค จ.นนทบุรี) , ระดับเขต ได้แก่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรค (สคร.) จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดสระบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดสงขลา, ระดับจังหวัด 92 แห่ง และในอนาคตอาจขยายXOSLOTไปยังโรงพยาบาลภาครัฐในสังกัดมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร สภากาชาดไทย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพิ่มเติม โดยปัจจุบันมีประชาชนมาขอรับวัคซีนพาสปอร์ตจำนวนมาก โดยตั้งแต่วันที่ 19 เม.ย.-16 […]