ข่าวทั่วไป

กมธ.กีฬาชี้ยกคนมวยเป็น”ศิลปินแห่งชาติ”ผลดีงานอนุรักษ์มวยไทย

ประธานคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร กำหนดท่าทางการช่วยส่งเสริมจากกระทรวงวัฒนธรรม ต่อการกล่าวยกย่องให้คนแวดวงมวย มีฐานะเท่ากัน” ศิลปินแห่งชาติ” สาขาศิลปะมวยไทย ถือเป็นผลดี ต่องานด้านมวยไทย ทั้งการอนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปะ บุญลือ  ประเสริฐโสภา  ประธานคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า    การที่กระทรวงวัฒนธรรม  สนองตอบต่อการผลักดันของคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการผลักดันให้มีการเชิดชูบุคคลในวงการมวย   ให้มีตำแหน่งเป็น”ศิลปินแห่งชาติ ”  สาขาศิลปะมวยไทย  การสนับสนุนเรื่องนี้  จากกระทรวงวัฒนธรรม  จะเป็นขวัญกำลังใจ และสร้างแรงจูงใจ ในการสืบสาน เผยแพร่ศิลปะของชาติผ่านมวยไทย ทั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรม โดยอิทธิพล คุณปลื้ม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้แจ้งให้คณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ทราบว่า กระทรวงวัฒนธรรม ได้ปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมาธิการกีฬาฯ  เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลในวงการมวยไทย  ให้เป็น “ศิลปินแห่งชาติ” ตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ […]