ข่าวทั่วไป

ราชกิจจาฯ ประกาศ “ปลดล็อควัคซีนโควิด” ม.ขอนแก่นจัดหาได้เอง

ราชกิจจานุเบกษาฯ ประกาศ “ปลดล็อควัคซีนโควิด” ให้ “โรงพยาบาลศรีนครินทร์” ภายใต้การควบคุมดูแลของภาคคณะวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดหา ผลิต ขาย นำเข้า หรืออนุญาตและออกใบอนุญาต การขึ้นทะเบียนยา วัคซีน เวชภัณฑ์สู้โควิด-19 ได้ “ราชกิจจาฯ”  ออกประกาศ “ปลดล็อควัคซีนโควิด” ให้โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดหา ผลิต ขาย นำเข้า หรืออนุญาตและออกใบอนุญาต การขึ้นทะเบียนยา วัคซีน เวชภัณฑ์สู้โควิด-19 ได้เอง 16 ต.ค.64  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 15 ต.ค.ที่ผ่านมา “ราชกิจจานุเบกษา” ออกประกาศ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข ในSLOTXOสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. ๒๕๖๔ มีเนื้อหาว่า  ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. […]