ข่าวทั่วไป

10 มาตรการเข้ม “ลอยกระทง” ลดเสี่ยงโควิด-19

กรมอนามัย แนะประชากร และก็ผู้จัดแจงจัดงานเทศกาลประเพณีลอยกระทง เข้ม 10 มาตรการกระทรวงสาธารณสุข ลดเสี่ยงวัววิด-19 พร้อมแนะกรุ๊ปเสี่ยง กรุ๊ปบอบบาง คนแก่ ประเพณีลอยกระทงแบบออนไลน์แทน นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า เทศกาลการจัดงานประเพณีลอยกระทง ตามสถานที่ต่าง ๆ จะทำให้มีการรวมตัวของกลุ่มคนเป็นจำนวนมากและใกล้ชิดกัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดการแพร่กระจายของ โควิด-19 ได้ จึงขอให้SLOTXOผู้จัดงานปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้  กำหนดจุดเข้า-ออก มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากงาน มีจุดคัดกรองอุณหภูมิ และตรวจสอบความเสี่ยงก่อนเข้างาน  เลือกสถานที่จัดงานที่มีการระบายอากาศที่ดี ไม่แออัด ทำความสะอาดห้องน้ำทุก 1 ชั่วโมง รวมทั้งจัดให้มีจุดล้างมือที่เพียงพอ เว้นระยะห่างของบูท ร้านค้า โต๊ะ ที่นั่ง อย่างน้อย 1 เมตร  กระจายจุดลอยกระทง และมีผู้ควบคุมไม่ให้แออัด  หากมีการจัดการแสดงมหรสพ หรือการละเล่นตามประเพณี ประกวดนางนพมาศ ให้เว้นระยะห่างของผู้เข้าชมจากเวทีอย่างน้อย 5 เมตร รวมถึงจัดให้มีอุปกรณ์ส่วนตัวสำหรับนักแสดง […]