ข่าวทั่วไป

ยกเลิกพิธีแบกเสลี่ยง “อัญเชิญพระเกี้ยว” งานบอลจุฬา-ธรรมศาสตร์

หน่วยงานบริหารสมาคมนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อบจ.) ได้โพสต์เนื้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า ถ้อยแถลงคณะกรรมการบริหารชมรมนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรื่อง ยกเลิกกิจกรรมขบวน“อัญเชิญพระเกี้ยว”ในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ โดยระบุว่ากิจกรรมขบวน”อัญเชิญพระเกี้ยว” เป็นส่วนหนึ่งของขบวนพาเหรดในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยรูปแบบของขบวน”อัญเชิญพระเกี้ยว”นั้นจำลองขบวนแห่อย่างราชสำนัก ในกิจกรรมดังกล่าวจะมี“ผู้อัญเชิญพระเกี้ยว” ถือ “พระเกี้ยว” ที่เป็นสัญลักษณ์สูงสุดของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นั่งบนเสลี่ยงซึ่งถูกแบกโดยนิสิตกว่า 50 คน อีกทั้งผู้อัญเชิญซึ่งมาจากกลุ่ม CU Coronet ยังถือว่าเป็นตัวแทนของความเป็นจุฬาฯ ในกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลประเพณีและในกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์อื่น ๆต่อไป ทว่ากิจกรรมขบวน “อัญเชิญพระเกี้ยว” สนับสนุนและสะท้อนถึงระบอบอำนาจนิยม รวมถึงค้ำยันความเชื่อว่าคนไม่เท่ากัน รูปแบบกิจกรรมขบวน”อัญเชิญพระเกี้ยว” ยังเป็นภาพแทนของวัฒนธรรมแบบศักดินาที่ยกกลุ่มคนหนึ่งสูงกว่าอีกกลุ่มหนึ่ง พร้อมสัญลักษณ์ของศักดินาคือ “พระเกี้ยว” บนเสลี่ยง ในส่วนของกระบวนการคัดเลือกผู้อันเชิญฯ ยังเป็นที่กังขาถึงความโปร่งใส และยังมีข้อกังขาว่าเป็นการสนับสนุนความเป็นอภิสิทธิ์ชนผ่านค่านิยมมาตรฐานความงามแบบใดแบบหนึ่งในสังคม ยิ่งไปกว่านี้ ยังพบว่ามีการใช้อิทธิพลสำหรับการบังคับXOSLOTให้คนจำต้องมาหามเฉลี่ยง ตามที่มองเห็นจากขั้นตอนหานิสิตหอพักในเพื่อมาหามคานหามเข้าสนามนั้นมีการบังคับผ่านการอ้างถึงว่าจะส่งผลต่อคะแนนการเลือกเฟ้นให้มีสิทธิอยู่ในหอ