No Picture
ข่าวทั่วไป

ชวนเกษตรกรสมัครเข้าโครงการเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อรับความช่วยเหลือจากรัฐ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดอุดรธานี ทำโครงงานระบบเกื้อหนุนเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่ทิศเหนือฯ ช่วยเหลือเกษตรกรจับกลุ่มผลิต บริหารจัดแจง และก็ขาย โดยมีตลาดรองรับที่แน่ๆ เพื่อลดเงินลงทุน เพิ่มผลิตผล พร้อมชักชวนเกษตรกรสมัครร่วมแผนการ   ช่วงวันที่ 23 กันยายน64 ว่าที่ ร้อยโทอลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดอุดรธานี พูดว่า นอกจากภารกิจหลักของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดอุดรธานี ยังมีการจัดการโครงงานระบบสนับสนุนเกษตรแบบแปลงด้านข้าว ตั้งแต่ปี 2559 จนกระทั่งตอนนี้ แปลงใหญ่ใน จังหวัดอุดรธานี มี 76 แปลง เกษตรกร 6,038 ราย พื้นที่ 72,603 ไร่ แล้วก็เป็นที่ยอมรับของลูกพี่ลูกน้องเกษตรกร ซึ่งเป็นการจับกลุ่มเพื่อต่อรองในด้านการสร้างและก็การจำหน่าย รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีรวมทั้งสิ่งใหม่ใหม่ๆเพื่อลดเงินลงทุนการสร้าง และก็เพิ่มผลิตผลให้กับเกษตรกรใน จังหวัดจังหวัดอุดรธานี โดยศูนย์ฯ จะมีข้าราชการออกไปให้คำปรึกษาการสร้าง โดยการจัดเวทีชุมชน การจัดการจัดแจงกรุ๊ป […]