ข่าวทั่วไป

‘โควิดกรุงเทพฯ’วันนี้- 10 อันดับสูงสุด ‘ลาดพร้าว’ยึดเบอร์1ต่อเนื่อง

28 เดือนตุลาคม 2564 เพจ “จ.กรุงเทพฯ โดยที่ทำการโฆษณา” รายงานปริมาณผู้เจ็บป่วยรายเขตที่มีที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพ ทุกวันที่ 28 ต.ค. 2564 รวม 50 เขต มีผู้ติดเชื้อ 671 ราย อยู่G2GBETระหว่างติดตามที่อยู่ขณะป่วยไข้ 10 ราย โดยเขตลาดพร้าว ยังอยู่ที่ชั้น 1 สม่ำเสมออีกวัน ภายหลังจากวานนี้อยู่ในชั้น 1 ที่ปริมาณ 80 ราย ในขณะที่วันนี้อยู่ที่ 66 ราย