ข่าวทั่วไป

กทม.สั่งปิดร้านอาหาร 2 แห่งปล่อยลูกค้าดื่มสุราแหกกฏ

ตอนวันที่ 20 เดือนตุลาคม 2564 นายประดับ ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพฯ เผยออกมาว่า จ.กรุงเทพฯ โดยสำนักอนามัย สำนักเทศกิจ 50 สำนักงานเขต ร่วมกับผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ สถานีตำรวจท้องที่และก็หน่วยงานที่เกี่ยวจัดชุดบูรณาการลงพื้นที่ตรวจสอบและกำกับการปฏิบัติตามมาตรเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และคอมมูนิตี้มอลล์ พร้อมทั้งเน้นย้ำมาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid free setting) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้จัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลการลงพื้นที่ตรวจสอบ 15-17 ต.ค. 64 จากสถานประกอบการที่ทำการตรวจสอบจำนวน 247 แห่ง มี 244 แห่ง ที่ปฏิบัติตามมาตรการฯ ครบถ้วน และพบว่ามีการฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ ประกอบด้วย 1. การควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการไม่ให้แออัด (ความหนาแน่นอย่างน้อย 1 คน ต่อ […]