ข่าวทั่วไป

‘วังจันทร์วัลเลย์’ เมืองนวัตกรรมขับเคลื่อนไทยสู่เศรษฐกิจแห่งอนาคต

บริษัท การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย) ในฐานะบริษัทชั้นหนึ่งด้านพลังงาน ซึ่งเคลื่อนหน่วยงานด้วยสิ่งใหม่แล้วก็เทคโนโลยีมาอย่างสม่ำเสมอ ได้ปรับปรุง “วังจันทร์วัลเลย์” พื้นที่ราว 3,454 ไร่ ในพื้นที่ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดจังหวัดระยอง ซึ่งระยองนั้นอยู่ใน 3 จังหวัดตามโครงการ “เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)” ร่วมกับชลบุรีและฉะเชิงเทรา และวังจันทร์วัลเลย์ เป็นส่วนหนึ่งของ “เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi)” มุ่งสร้างความเป็นเมืองที่มีทั้งสำนักงาน ศูนย์วิจัย สถาบันการศึกษา และพื้นที่การใช้ชีวิต อาทิ สนามเด็กเล่น ที่พักอาศัย โรงพยาบาล ฯลฯ ให้คนเก่งได้มาเจอกัน พูดคุยแลกเปลี่ยนไอเดีย พัฒนานวัตกรรมไปด้วยกัน ย้อนไปราว 8 – 9  ปีก่อน ปตท. มีความตั้งใจพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างนวัตกรรมเพื่อคนไทย ซึ่งในขณะนั้น ปตท. มีพื้นที่ใน จ.ระยอง ประมาณ 3,000 […]