ข่าวทั่วไป

น้ำท่วมจันทบุรีวิกฤต! ปักธงแดงริมแม่น้ำจันทบุรี

(13 ตุลาคม64)  นายสุธี ทองแย้ม  ผู้ว่าราชการเมืองจันท์ ขอให้ประชากรชายน้ำแม่จันทบุรี ย้ายข้าวของขึ้นที่สูง แล้วก็ย้ายถิ่นออกมาจากพื้นที่อย่างเร่งด่วน เนื่องด้วยเขื่อนท่าระม้ามีปริมาณน้ำเกินกว่าขีดความสามารถที่จะรองรับได้ ดังนั้นอาจทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่ง และเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน บริเวณริมน้ำจันทบุรีทั้งหมด โดยขอให้ประชาชนขนสิ่งของขึ้นที่สูง อพยพผู้สูงอายุ เด็ก สตรี ไปยังศาลาพระเฉลิมเกียรติ หรือ ศาลากระต่าย ของเทศบาลเมืองจันทบุรี จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวเตรียมความพร้อมSLOTXOรับสถานการณ์ และติดตามข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างใกล้ชิด แจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่ สนง.ปภ.จันทบุรี 039-312100 และ 039-325139 และ 1784 ได้ตลอด 24 ชม. นอกเหนือจากนั้น มีแถลงการณ์ว่า ข้าราชการ ปภ.เมืองจันท์ ได้เปลี่ยนแปลงธงสัญญาณ เป็นธงสีแดง รอบๆสะพานตรีรัตน์ ชายน้ำเมืองจันท์ (เตือนระดับน้ำขั้นวิกฤต) ข้างหลังผู้ว่าราชการเมืองจันท์ ได้ประกาศให้ประชากรย้ายถิ่นออกมาจากพื้นที่ชายน้ำเมืองจันท์