ข่าวทั่วไป

“เด็กเล็ก” เฮ ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย พร้อมเปิดห้องเรียน 15 ตุลานี้

วิกฤติ โควิด-19 ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อบรรดาสถานศึกษา ทำให้จะต้องหยุดการเล่าเรียนการสอน “ศูนย์เด็กเล็ก” ซึ่งนับว่าเป็นจุดเริ่มของการพัฒนามนุษย์ก็ได้รับผลพวงเหมือนกัน แต่ว่าก็ยังคงสู้ยืนหยัดเพื่อ “อยู่กับ COVID” ได้อย่างยั่งยืน โดยที่ผ่านมาได้มีการวางแผน ทดลอง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย และผู้ปกครอง เพื่อให้สามารถ “อยู่กับ COVID-19” ได้อย่างยั่งยืน โดยเชื่อมั่นว่าในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ที่จะถึงนี้ เด็กๆ จะได้กลับมาเข้าชั้นเรียนได้อย่างปลอดภัย ได้กลับคืนสู่เบ้าหลอมแรกของการพัฒนาชีวิตมนุษย์ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ได้ต่อไป รศ.นพ.อดิศักดิ์ ได้แสดงมุมมองถึงการที่กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) จะG2GBETกำหนดให้เด็กอายุตำ่กว่า 6 ปีเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ต่อไปในอนาคตหรือไม่นั้น เชื่อว่าการทดสอบวัคซีนเชื้อตายสำหรับใช้ใน “เด็กเล็ก” น่าจะประสบความสำเร็จและนำมาใช้ได้ เช่นเดียวกับที่สธ.ได้ไฟเขียวให้เด็กอายุ 12 ปีขึ้นไปฉีดวัคซีนประเภท mRNA […]