ข่าวทั่วไป

กทม.เร่งสถานประกอบการเข้ารับการประเมิน SHA ช่วงเปิดเมือง

นายตกแต่ง ชัชวานิชย์ ปลัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร กล่าวมาว่า ดังที่รัฐบาลมีแผนในการเปิดประเทศรับนักเดินทางโดยไม่ต้องกักบริเวณเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน เพื่อเป็นการคุ้มครองปกป้องแล้วก็ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่กทม.และสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาใช้บริการ จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการในพื้นที่กทม. เข้ารับการประเมินมาตรฐาน Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมโรค ทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้รับประสบการณ์ที่ดี และมั่นใจในความปลอดภัยด้านสุขอนามัย จากสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยนำมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุขผนวกกับมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพของสถานประกอบการ เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 และยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของไทย โดยการท่องเที่ยวG2GBETแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นผู้ทำหน้าที่ควบคุมการออกตราสัญลักษณ์ ให้แก่ผู้ประกอบการ สำหรับ สถานประกอบการในพื้นที่กทม.ที่ได้รับมาตรฐาน SHA และ SHA Plus ข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 29 ต.ค. […]