รมว.คมนาคม จี้สรุปแบบก่อสร้าง สถานีอยุธยา รถไฟไฮสปีดไทย-จีน
ข่าวทั่วไป

รมว.คมนาคม จี้สรุปแบบก่อสร้าง สถานีอยุธยา รถไฟไฮสปีดไทย-จีน

“ศักดิ์สยาม” เดินเครื่องติดตามการดำเนินการก่อสร้าง สถานีรถไฟความเร็วสูงสถานีอยุธยา โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ตั้งเป้าให้เป็นสถานีที่มีคุณค่า-ความสำคัญในเชิงประวัติศาสตร์ รวมถึงการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 กันยายน 64 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นเจ้าภาพการประชุมติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงที่พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สถานีอยุธยา นายพรหมศร และนายสรพงษ์ ไพฑูรย์พงศ์ รองเลขาธิการกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มจราจรและหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม XOSLOT โดยการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมต่อเนื่องจากวันที่ 10 มิ.ย.64 เพื่อดำเนินการติดตามนโยบายของ นายศักดิ์สยาม ที่เร่งรัดโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา) หรือโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน โดยเฉพาะการดำเนินการก่อสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูงสถานีอยุธยา […]