เอกชนท่องเที่ยวขอสินเชื่อเพิ่มหมื่นล้าน แบงก์ช่วยให้รอดปล่อยกู้แม้ติดเอ็นพีแอล
ข่าวทั่วไป

เอกชนท่องเที่ยวขอสินเชื่อเพิ่มหมื่นล้าน แบงก์ช่วยให้รอดปล่อยกู้แม้ติดเอ็นพีแอล

นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวรวมทั้งกีฬา กล่าวมาว่าได้ปรึกษากับภาคเอกชน 5 สโมสรท่องเที่ยวหมายถึงชมรมไทยธุรกิจที่เกี่ยวของกับด้านการท่องเที่ยว สมาคมโรงแรมไทย สัมพันธ์ผู้ประกอบธุรกิจรถยนต์ขนส่งทั่วไทย สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ รวมทั้งสมาคมสปาไทย แล้วก็ผู้แทนจากสศค. (สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง) ธนาคารชาติ (ธนาคารแห่งประเทศไทย) ธนาคารออมสิน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกึ่งกลางและก็ขนาดเล็กที่เมืองไทย (ธสำนักพระราชวัง) เพื่อปรึกษากรรมวิธีการทำมาตรการสินเชื่อดอกต่ำ ช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ซึ่งทางสายหลักชนเสนอมาหลายข้อ ยกตัวอย่างเช่น การรับรองขัดระหว่างกัน และก็การผ่อนผันด้านต่างๆแล้วก็เพิ่มวงเงินอีก 10,000 ล้านบาท G2GBET   นายอดิษฐ์ ชัยรัตนานนท์ เลขาธิการสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (แอตต้า) บอกว่า ธนาคารออมสินเหลือวงเงิน 3,000 ล้านบาท ส่วนเอสเอ็มอีธนาคารเหลือกว่า 1,000 ล้านบาท ที่จะช่วยส่งเสริมภาคธุรกิจการท่องเที่ยวในระยะพื้นฐานได้ โดยผู้ประกอบธุรกิจที่มีหนี้สินไม่นำไปสู่รายได้ (NPL) ข้างหลังวันที่ 31 ธันวาคม2562 เป็นต้นไป ได้รับการงดเว้นข้อตกลงเรื่อง NPL ด้วย รวมทั้งถ้าผู้ประกอบธุรกิจยังมีหลักทรัพย์ค้ำประกันอื่นๆก็สามารถเอามารับรองได้ หรือบรรษัทรับรองสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดเล็ก (บสย.) สามารถใช้วงเงินรับรองได้ถึง 100% อย่างไรก็แล้วแต่ทั้งยัง 5 สัมพันธ์ท่องเที่ยวยังต้องการที่จะให้รัฐบาลจับกลุ่มเงินใหม่ 10,000 ล้านบาทด้วย.