ข่าวทั่วไป

สธ.เผยไทยพบผู้ป่วย เดลตาพลัส 1 ราย จับตาอังกฤษระบาดกลับเร็ว

ตอนวันที่ 25 ตุลาคม นพ.เฉวตสรร นามวาท ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคแล้วก็ภัยสุขภาพในคราวฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค พูดถึงกรณีการเจอสายพันธุ์เดลตาพลัส ว่า สายพันธุ์เดลตาพลัสเป็นสายพันธุ์ย่อยของเดลตา หรือเรียกว่าเดลตาพลัส ในช่วง 28 วันที่ผ่านมา จำนวนผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ย่อยนี้ในอังกฤษเพิ่มสูงขึ้น เป็นรองเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา และพบสายพันธุ์นี้ 6%ของจำนวนผู้ติดเชื้อในภาพรวมของอังกฤษ ซึ่งเดลตาเดิมยังเป็นสายพันธุ์หลัก แต่สายพันธุ์ย่อยนี้อยู่ในช่วงจับตามองและหารายละเอียด ยังไม่ต้องกังวลในเรื่องความรุนแรงกว่าปกติหรือโอกาสดื้อยา ดื้อวัคซีน เพราะเมื่อเปรียบเทียบกับสายพันธุ์อัลฟาและเดลตาที่ผ่านมา ถ้าเป็นสายพันธุ์ที่แพร่ระบาดได้เร็วชัดเจน จะเห็นลูกคลื่นการระบาดที่เร็วและแรงมาก ซึ่งผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศมองว่าเป็นการให้ความสำคัญของประเทศอังกฤษในการจับตามอง ขณะที่องค์การอนามัยโลกยังไม่ได้ยกระดับ สำหรับประเทศไทยมีระบบเฝ้าระวังสายพันธุ์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เมื่อตรวจสอบดูพบรายงานของเดลตาพลัสเพียง 1 ราย และไม่มีรายอื่นที่เกี่ยวเนื่อง โดยเป็นชายอายุ 49 ปี มีประวัติทำงานที่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีการส่งตัวอย่างที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทางทหาร กองทัพบก (AFRIMS) พบสายพันธุ์ AY.4.2 […]